Pronajali jste právě před rokem byt? Blíží se konec nájemní smlouvy, respektive její prodloužení? Na co bychom neměli v tomto zapomenout?

Rozhodně bychom měli pohlídat formu prodloužení nebo ukončení nájemního vztahu. Jeho prodloužení totiž může probíhat (podle textu smlouvy) většinou dvěma způsoby: případ první je ten, že smlouva se automaticky prodlužuje (třeba o další rok), pokud nebyla písemně vypovězena (například nejpozději 30 dní před jejím vypršením). Na to nesmíme zapomenout, zejména pokud jsme nájemníci: chceme-li odejít z bytu, vypovíme písemně s tímto předstihem nájemní smlouvu. Pokud zapomeneme, smlouva se prodlužuje a dále už ji můžeme vypovědět podle výpovědních podmínek (výpovědní lhůta pak činí většinou dva nebo tři měsíce).

Druhá možnost je ta, že smlouva k danému datu automaticky končí, pokud nebude (opět třeba 30 dní předem, dle dohody) ze strany nájemníka písemně požádáno o její prodloužení.

Po roce se většinou také vyúčtuje energie a služby, pokud to nebylo dle smlouvy domluveno po půl roce. Poplatky jsou většinou vyúčtovatelné, takže majitel bytu udělá na základě faktur za elektřinu, vodu apod. vyúčtování – přeplatek nájemníkovi vrátí, v případě nedoplatku jej nájemník naopak doplatí majiteli bytu.

S telefonem je nejméně práce, pokud se linka převede na jméno nájemníka. Aby se linka převedla, nesmí na ní být dluh. Jediný problém je, že linku nám nepřevedou ze dne na den (tedy přesně k datu nástupu nájemníka), ale až třeba za 14 dní (datum vyúčtování Telecomu). Stejné je to potom na konci nájemního období, při odchodu nájemníka – poslední fakturu si musí nechat poslat nebo si ji u majitele bytu vyzvednout.

Změnit se třeba může způsob placení zálohy na dodávky energie. Nájemník má možnost platit si poplatky sám – je to pro pronajímatele další úleva, a podle zkušeností to znamená i větší přehled pro nájemníka. Ten má přehled o spotřebě elektřiny, plynu, vody - a chová se mnohem zodpovědněji, ekonomičtěji, více šetří.

Po roce se v nájemním bytě také vše zkontroluje, zda je například opotřebení adekvátní délce podnájmu. Nájemník musí umožnit majiteli podle smlouvy pravidelné kontroly v daném bytě – opět podle podmínek daných ve smlouvě.

-ag-