Dostatek tepla je jednou ze základních podmínek bydlení a v rodinném rozpočtu jednou z nejvyšších položek. Pro lepší orientaci bychom zde rádi připomenuli, co vše byste měli jako spotřebitelé zvážit, než se rozhodnete pro určitý typ dodávky energie nebo tepla. Dodávka tepla, energie, popřípadě paliva je ve většině případů zajišťována dodavateli, kterými se rozumí rozvodné závody, plynárenské a teplárenské společnosti, ale i uhelné sklady a lesy. Podle jakých kritérií byste měli posuzovat svou volbu? 1. Cena paliva a celkové provozní náklady První a pro každého asi základní kritérium, které zvažujeme při volbě paliva, je cena za dodávku měrného množství tepla. Stále více se projevuje snaha hodnotit palivo nejen za cenu dodávky paliva, ale také s ohledem na budoucí vývoj cen a náklady na přestavbu otopné soustavy či výměnu zdrojů tepla. V současnosti můžeme rozdělit paliva do tří skupin podle míry jejich regulace: tržní, volná cena – do této skupiny patří dřevo, pevná a kapalná paliva. Jejich cenu určuje tržní prostředí. věcně usměrněná cena – týká se především centrálního zásobování teplem, a to s přihlédnutím k podobě přirozeného monopolu dodavatelů tepla v daných lokalitách. Výhodou pro odběratele tepla z centrálních zdrojů je skutečnost, že dodávky jsou zatíženy pouze sníženou sazbou DPH (tedy 5 %). U tohoto zvýhodnění se však předpokládá jeho narovnání se vstupem do EU. regulované ceny - u zemního plynu a elektřiny. Síťové dodávky mohou přinést i úsporu nákladů z pohledu provozu celé domácnosti – zemní plyn je možné použít kromě vytápění také k přípravě TUV a k vaření (úspora el. energie odebírané takto ve vysokém tarifu), při využití elektrické energie možnost provozu celé domácnosti (vytápění, příprava TUV, vaření, svícení aj.) ve zvýhodněném nízkém tarifu od rozvodných závodů. Při využití CZT je v současné době stále populárnější tzv. průtočná příprava teplé užitkové vody, a to pomocí tzv. domovních výměníkových stanic. Na rozdíl od přípravy v zásobnících (bojlerech) je spotřebiteli dodáváno (a účtováno) pouze množství TUV, které skutečně spotřebuje. Neplatí za zbytečnou dodávku do akumulačních zásobníků. 2. Stálost dodávky a komfort regulace Dalším kritériem pro rozhodování o druhu paliva je stálost dodávky. U rozvodů zemního plynu, elektřiny a z centrálního zdroje tepla je dodávka k dispozici 24 hodin denně po celý rok. Odpadají tím starosti s obstaráním, přípravou a manipulací palivem (jako např. u pevných paliv, kusového dřeva a částečně biomasy). Síťové dodávky zemního plynu, elektřiny a dálkového tepla umožňují dodávku tepla na požádání a podle nároků spotřebitele. Pokud je nám chladno, buď my sami nebo regulace zapne kotel či bojler. Nesmíme opomenout ani čistotu provozu těchto spotřebičů (jako jsou kotle, radiátory), žádný popel ani hluk. Regulační prvky jsou na trhu dostupné od jednoduchých až po samostatné počítačové jednotky schopné naprogramování na týdny dopředu, řízení mnoha topných okruhů nebo dálkového ovládání a sledování provozu. 3. Podmínky připojení, dostupnost Dnes už máme téměř všude možnost připojení k sítím, tzn. přítomnost rozvodu elektřiny, zemního plynu nebo dálkového tepla. V obcích, kde však dosud není zemní plyn ani centrální zásobování zavedeno, nezbývá spotřebiteli než zvažovat další možné varianty pro zajištění dodávky tepla a teplé vody. Paliva jako uhlí, dřevo, kapalná paliva nebo biomasa vyžadují prostory nebo zásobníky pro zpracování a skladování. Kolik protopíme jednotlivými druhy paliv? Pro názornost a další práci s tabulkou je přehled zhotoven v jednotkách, které jsou obvyklé na fakturách dodavatelů paliv. 100 GJ = 27800 kWh, kotel o výkonu 18 kW. Ceny paliv

palivovýhřevnosttyp zařízeníúčinnost (%)spotřeba palivacena měrné jednotky
Hnědé uhlí17,8 MJ/kgKlasický kotel5510215 kg1,5
17,8 MJ/kgAutomatický kotel757491 k1,5
Černé uhlí23,5 MJ/kgKlasický kotel557737 kg2,2
23,5 MJ/kgAutomatický kotel755674 kg2,2Koks29,5 MJ/kgKlasický kotel625468 kg4,1
29,5 MJ/kgAutomatický kotel774402 kg4,1
Dřevo14,6 MJ/kgZplyňovací kotel729513 kg1
Dřevěné brikety17,5 MJ/kgZplyňovací kotel727937 kg3,5
Pelety18,2 MJ/kgKotel na pelety826701 kg3,3
Štěpka12,6 MJ/kgKotel na štěpku809921 kg2,8
Zemní plyn3,6 MJ/kWhKlasický kotel8233875 kWh (3226 m3) 0,7
3,6 MJ/kWhNízkoteplotní kotel8632300 kWh (3076 m3) 0,7
3,6 MJ/kWhKondenzační kotel9529240 kWh (2784 m3) 0,7
Propan46,6 MJ/kgNízkoteplotní kotel952259 kg21
Topný olej42,0 MJ/kgKlasický kotel892675 kg13,8
Elektřina akumulační3,6 MJ/kWhS akumulační nádrží9329869 kWh0,8
3,6 MJ/kWhAkumulační kamna9529240 kWh0,8
Elektřina přímotopná3,6 MJ/kWhPřímotopné panely9828345 kWh1,1
3,6 MJ/kWhPřímotopný kotel9628935 kWh1,1
CZT1 GJ 9928078 kWh (101 GJ) 350

Vysvětlení k tabulce: Zemní plyn – cena za jednotku zemního plynu představuje poplatek za 1 kWh dodané tepelné energie. Navíc je nutné přičítat pravidelný měsíční poplatek, který se pohybuje od jednoho do dvouset korun, na přípojné místo. Dodávka zemního plynu je nepřetržitá. Elektřina akumulační – energie k vytápění se ve vymezeném časovém pásmu (v době platnosti nízkého tarifu, v délce osmi hodin) ukládá do akumulačních kamen nebo nádrže. Výhodnost bohužel sráží vyšší poplatky za příkon, což je citelné zejména u vyšších výkonů. Elektřina přímotopná – cena za kWh je sice vyšší oproti akumulační elektřině, ale na druhou stranu rozvodné závody nabízí delší dobu platnosti nízkého tarifu (až dvacet hodin). Přímotopná topidla odebírají energii pouze v okamžiku potřeby dodávky tepla. Centrální zásobování teplem – v tabulce uvedena