Rádi bychom před garáží vytvořili příjezdovou cestu/plochu, na které by ale bylo možné i umýt auto, opláchnout kola, sekačku na trávu atd. Nemělo by se jednat o nějaký extrémně špinavý provoz, ale jsou to samozřejmě nečistoty, které nechceme mít na zahradě. Je možné vyspádovat a hlavně napojit takovou plochu do veřejné kanalizace? Respektive je zapotřebí do potrubí přiřadit nějaké filtry? A dokážete odhadnout cenu takového řešení?

Dotaz není jednoduchý vzhledem k tomu, že nevím, z jakého materiálu a jaké skladby bude příjezdová komunikace, zda máte kanalizaci oddílnou, či ne apod. Podle stávající legislativy je mytí auta na ulici, dvorku nebo zahradě přestupkem. Místem pro mytí auta jsou k tomu určené myčky. Přesto i výklad odborníků uvádí, že občasné umytí nebo opláchnutí vodou, ale i s použitím rozložitelných saponátů, je možné a v malé míře nezávadné – doslova cituji jeden z názorů: „Co se špíny týče, tak olejové látky, polyaromatické uhlovodíky, detergenty mohou za určitých koncentrací škodit. Časem se ale rozkládají. Když jich nebude extrémně moc, tak bych to neviděl jako problém.“ Nepředpokládám mytí motoru, podvozku auta a podobně, to opravdu svěřte myčce.

Z dalších dotazů:

Pokud se na Váš dotaz podívám z praktických zkušeností, moc jsem se nesetkal s tím, že by někdo ze stavebníků tento problém důkladněji řešil. Platí obecně, že zákon o vodách č. 274/2001 Sb. každému stavebníkovi ukládá povinnost se srážkovou vodou nakládat přímo na svém pozemku (a to i v případě rekonstrukcí a změn užívání stavby). Z toho vyplývá, že odvod dešťových vod stejně musíte z této plochy řešit. V případě např. zámkové dlažby s dostatečným štěrkovým podložím min. 30cm je zaručen dobrým vsakem. V případě, že byste řešili plochu např. betonovou deskou s dlažbou, což obecně nedoporučuji, musíte odtok stejně řešit např. liniovým žlabem a obvykle se odvádí do dešťové jímky, kde je předřazena i filtrační šachta. Pro přívalové deště se i toto řešení realizuje v rámci každé větší zpevněné plochy.

Z vlastní zkušenosti – po umytí kola tlakovou vodou nemám nikde žádný problém se špínou. Sekačku obvykle zbavím v sekacím bubnu mechanicky nečistot, které dám na kompost, a zbylé v trávě ostříkám bez jakéhokoliv dopadu pro trávník.

VÍCE DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 7/18. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.