Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Pečuje o kulturní památky (hrady, zámky) a poskytuje metodickou pomoc vlastníkům památkově chráněných věcí. Zároveň zabezpečuje odborný dohled v oblasti památkové péče.