Kdy můžete zažádat o příspěvek:

1) Musíte mít trvalý pobyt v ČR

Trvalým bydlištěm českých občanů je místo, které si nahlásili obecnímu úřadu, zatímco cizinci s povoleným trvalým pobytem musí hlásit svou adresu cizinecké policii. Na úřadu práce je možné se informovat o přiznání dávek pro cizince, kteří jsou v České republice dlouhodobě hlášeni k pobytu. Například cizinec, který je zde hlášen alespoň 365 dní, může získat příspěvek na bydlení. Podobnou možnost má také občan jiného státu EU, nebo jeho rodinný příslušník, kteří jsou v ČR hlášeni déle než tři měsíce.

Návod na příspěvek na bydlení v podání Úřadu práce:

Zdroj: Youtube

Když se jedná o bydliště, úřad práce potřebuje vědět, kde skutečně žijete. Pokud by si to chtěl někdo ověřit, můžete dokázat, že tady opravdu žijete například tím, že zde pracujete, vaše děti chodí do školky nebo do školy, studujete tady, chodíte k lékaři a podobně. Pokud tedy chcete dostávat dávky, neměli byste zapomínat svůj bytový status nahlásit úřadu práce.

2) Jaký je limit výdělku, kdy už nedostanete příspěvek?

Pokud za bydlení platíte méně, než jsou normativní náklady, úřad práce započte Vaše skutečnénáklady a dostanete rozdíl mezi těmito náklady a 30 % Vašich příjmů.Pokud za bydlení platíte více, než jsou normativní náklady, úřad práce započte normativní nákladya dostanete rozdíl mezi normativními náklady a 30 % Vašich příjmů. Samozřejmě, že důležité je vysvětlení, co je to normativní náklad.

Normativní náklady na bydlení jsou průměrné celkové náklady na bydlení podle druhu bydlení,velikosti obce a počtu členů domácnosti. To určuje vláda a přesné znění a podmínky jsou na stránkách MPSV. Kolik můžete dostat, to si můžete spočítat v orientační kalkulačce MPSV.

3) Kde můžete bydlet pro nárok na bydlení?

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení můžete získat, pokud bydlíte:

  • ve vlastním bytě, rodinném domě nebo v bytě manžela/manželky, pokud sami nežádají o příspěvek na bydlení,
  • v pronajatém bytě (i družstevním).


Doplatek na bydlení můžete získat i pro jiné druhy bydlení, např.:

  • v bytě s jinou než nájemní smlouvou (např. podnájemní, smlouvou o výpůjčce), rozhodnutí nebo jiný právní důvod bydlení (např. služebnost bytu, věcné břemeno),
  • v azylovém domě, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, v domě na půli cesty, v terapeutické komunitě a ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
  • ve vlastní rekreační stavbě, pokud přiměřeně splňuje standardy kvality bydlení.

Pokud je váš případ hodnocen úřadem práce jako "hodný zvláštního zřetele", stačí bydlet:

  • v části bytu (užíváte jeden pokoj v bytě),
  • v ubytovně, pokud má schválený ubytovací řád a obec doporučila poskytovat doplatek,
  • v nebytovém prostoru, pokud přiměřeně splňuje standardy kvality bydlení.

Pro získání příspěvku nebo doplatku na bydlení musíte úřadu práce předložit písemný dokument, podle kterého můžete bydlet na daném místě (např. smlouvu).

4) Posouzení vašich příjmů úřadem

Úřad práce posuzuje příjmy a náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.Pokud už příspěvek na bydlení pobíráte, stačí je dokládat za 1. a 3. čtvrtletí (a to do konce dubnaa do konce října). Tehdy na další čtvrtletí dostanete stejný příspěvek na bydlení, jako dosud.Můžete je ale doložit i za 2. a 4. čtvrtletí (a to do 15. července a do 15. ledna), hlavně když se Vámsnížily příjmy nebo zvýšily platby za bydlení. Tehdy úřad práce příspěvek přepočítá.

Započte se jen čistý příjem, to znamená, že se od příjmů odečtou náklady na jejich dosažení,zajištění a udržení (tj. daně, pojistné na sociální a zdravotní pojištění atd.).Podnikatelům (živnostníkům, OSVČ – osobám samostatně výdělečně činným) se započítávázákonem určená minimální částka, i když mají nižší příjmy nebo nemají žádné.Úřad práce Váš příjem nemůže snížit o exekuční srážky, splátky úvěru (hypotéky) nebo výživné.I když tedy kvůli exekuci dostanete méně, započte se celá mzda (důchod nebo jiné příjmy).

5) Co když bydlí v domácnosti víc lidí?

Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení úřad práce bere v úvahu příjmy a náklady všech osob, které spolu s vámi bydlí, včetně manžela/manželky, dětí a dalších spolubydlících. Pokud žijete jako samoživitel/ka se svými dětmi u svých rodičů, úřad práce také bere v úvahu příjmy vašich rodičů. Můžete požádat úřad práce o to, aby některé osoby nepočítal do vašeho příjmu. Pokud žádáte o doplatek na bydlení, musíte dokázat, že s vámi tři měsíce nebydlí, a pokud i přesto s vámi někdo bydlí, musíte prokázat, že nevedete společnou domácnost a platíte své náklady odděleně.


Zdroj: MPSV, Ombudsman, Úřad práce