Nároží je prostor v okolí rohu nějaké budovy, místo styu dvou nerovnoběžných průčelí.