Blesk je velmi silný elektrický výboj, který si podle zákonů fyziky hledá nejkratší cestu k zemi, a pokud mu stojí v cestě například váš nezabezpečený dům, tak máte smůlu. Co se vlastně děje při zásahu domu bleskem? Při úderu blesku se v celém domě a v jeho okolí zvýší na kratičký čas napětí na všech vodivých předmětech (jde nejen o kovové části, ale třeba i o vlhké zdi!) na velmi vysokou hodnotu. Není-li tato hladina vyrovnána propojením všech vodivých předmětů v objektu do jednoho uzemněného obvodu, poničí se některé součástky v zasažených elektrických zařízeních.

Jak chránit svůj dům před bleskem:

Zdroj: Youtube

Co dokáže blesk

Zvýšením napětí vznikne proud, který je schopen vyrvat celé elektroinstalace ze zdi, a za určitých okolností rozbořit celý dům. Stejné následky může mít i blesk, který udeří do sousedního objektu. Také v okolí zasaženého domu se totiž v elektricky vodivých předmětech indukují velmi značné proudy a tyto proudy, které si s intenzitou blesku nijak nezadají, snadno přeskočí i do sousedních, nezabezpečených domů. Pouze dobře provedený hromosvodní systém náš dům odstíní a tyto proudy svede zemnicími prvky mimo dům dříve, než začnou rejdit ve zdech, drátech a trubkách vašeho domu.

Z čeho se skládá hromosvod?

Každý hromosvodný systém je tvořen třemi částmi. První částí je jímací zařízení, které bezpečně a spolehlivě zachytí blesk. Druhou částí jsou svody, jež dopraví zachycený blesk k uzemnění. A nakonec je uzemnění, které zajišťuje svod bleskového výboje do země. Uzemnění je tvořeno v zemi zapuštěnými zemniči různého tvaru. Tyto tři části by ovšem pro zajištění naší bezpečnosti nestačily. Důležitým doplňkem hromosvodného systému je pospojování všech kovových a jinak vodivých součástí v celém domě. Jsou to např. kovové části všech instalací (voda, plyn atd.), nejrůznější železné výztuže či jiné kovové součásti stavby. Všechny tyto prvky musejí být pospojovány tak, aby eventuální proud z nich byl bezpečně odveden k uzemnění.

Pozor na přepětí

Vlastní elektrickou síť a připojená elektrická zařízení v naší domácnosti je dobré ještě zabezpečit tzv. systémem ochrany před přepětím. V ideálním případě je tvořen kaskádou svodičů různé účinnosti rozdělených do tří číselně či písmenně označených tříd. Přepětí nebo následný bleskový proud by totiž zničily citlivou elektroniku anebo by mohly vyřadit z funkce některé elektronicky řízené systémy, např. bezpečnostní.

Zdroj: familyhandyman.com, cdc.gov