Možnosti na zvětšení domu jsou v zásadě dvě: nahoru nebo do strany, tedy přistavět patro nebo rozšířit dům do stran. Dostavba domu do patra je vhodným řešením, pokud máte malý pozemek. Nástavba domu směrem nahoru je také ekonomicky nejvýhodnější. Pokud jsou zdi pevné a v dobrém stavu, je nástavba obvykle poměrně jednoduchá a její náklady mohou zahrnovat i tak potřebnou opravu střechy. Pokud totiž střecha potřebuje opravu, může být ekonomicky výhodnější postavit novou střechu nad rozšířeným podlažím, než renovovat starou střechu na příliš malém domě. Pokud jsou krovy dostatečně pevné, můžete zvážit jejich zvýšení a podepření na nových, vyšších sloupech nebo stěnách v novém podkroví.

Výhody a nevýhody nového patra

Dostavba domu směrem nahoru je obvykle levnější také proto, že odpadají nákladné zemní práce. Neměníte také přípojky na pozemku, nestavíte základy, nenarušujete izolaci v zemi a nepoškozujete zahradu. Rozhodnutí rozšířit dům směrem nahoru však s sebou nese jednu nevýhodu, ale zároveň nutnost: vybudování schodiště. Umístění nového schodiště do starého domu zahrnuje funkční a konstrukční změny. Bez odborného posudku a návrhu se to neobejde. V části stropu nad přízemím bude třeba prorazit otvor a jeho okraje zpevnit dodatečnými ocelovými nebo železobetonovými nosníky, které někdy podpírají i celý strop.

Nástavba domu v Brně-Řečkovicích:

Zdroj: Youtube

Šikovná kombinace přístavby a nástavby

Malá přístavba v kombinaci s rozšířením domu směrem nahoru může v mnoha případech přinést obyvatelům obrovské výhody. Typickým příkladem je přístavba nového vchodu, která buď zlepší funkční uspořádání, nebo umožní rozdělit dům na dva samostatné byty. K propojení přízemí s přístavbou je nejjednodušší přidat schodiště ven, např. podél štítové zdi. Pak nenarušujeme interiér stávajícího obydlí a nezasahujeme do jeho konstrukce.

Přístavba schodiště

Malé vnější schodiště zabere 5-10 m² a vyřeší problém komunikace s novým podlažím pohodlně a bez nepříjemností pro členy domácnosti. Výhodou zvětšení domu přistavěním boční části je právě pohodlí obyvatel, kteří mohou v domě bydlet, aniž by byli během prací obtěžováni. Stará a nová část domu se na konci spojí proražením otvorů ve vnějších stěnách. To je nejjednodušší, když otvory padnou na místo bývalých oken nebo dveří a lze použít stávající nadpraží.

Unese strop další patro?

Nástavba domu je možná i v případě, že je strop slabý. Můžete ho buď zpevnit, nebo, aniž byste ho zatížili, nad ním udělat nový. Takové možnosti stojí za zvážení - zbourání starého stropu znamená totální devastaci obydlí. Nadstavba domu je totiž pro obyvatele zatěžující více než přístavba. Proto je vhodné mít při rozhodování o tomto řešení dobrý časový harmonogram a promyšlený rozsah a plán prací. Pokud lze například dopravu stavebního materiálu do patra provést zvenčí, lze průraz stropu a propojení pater provést i po dokončení horních místností, čímž se nepříjemnosti omezí na několik dní.

Zdroj: dream.space, forbes.com