Nástavba je dodatečná stavební úprava nad úrovní hlavní římsy budovy. (Zdroj: Reisenauer, R. a kol.: Co je co? Pressfoto, Praha, 1982. )