Nový program by měl být určen pro budovy pro bydlení a na budovy občanské vybavenosti. Měl by opět nabídnout finanční podporu pro snížení energetické náročnosti budov a na výstavbu nových pasivních domů.

Kdo tedy na tuto podporu dosáhne. Především tu bude podpora komplexního snížení energetické náročnosti budov. Zateplení domů by tak měly následovat i další varianty pro vyšší účinnosti. Předpokládá se rozčlenění dotací podle výše účinnosti. Takže například dům s instalovanou rekuperací tepla v systému větrání by měl dostat větší podíl nákladů z nového programu.

Podporovat se však budou nejen novostavby, ale také rekonstrukce a změny technologických systémů již postavených budov.

Stát předpokládá, že vypisovat bude jednotlivá kola, při kterých budou moci majitelé či zástupci investora na výzvu předkládat své projekty a žádosti na státní podporu. Bude vyhlášená přesná částka a cíl určení. Například jako první by měl být vyhlášen program pro podporu výstavby pasivních rodinných domů, kde se předpokládá nejjednodušší administrativní zátěž. Podklady budou podávány v elektronické podobě a postupně se doloží i ve formě písemné. Aby nedošlo k přečerpání, bude každý jednotlivý program sondován a včas zastaven.

ČTĚTE TAKÉ:

Kde se na to vezmou peníze?

Vláda počítá, že do programu investuje peníze z prodeje emisních povolenek. Mělo by to být někde mezi 17 až 36 miliardami korun. Aby nedocházelo k chybám, jaké se vyskytly u Zelené úsporám, bude mít nový projekt mnoho mechanismů, které budou automaticky ukončovat celý proces. Podpora například půjde jen nově připravovaným projektům, a ne již rozpracovaným. Také doba realizace bude fixně určena a po jejím uplynutí už nebude moci investor na tuto práci dotaci získat apod.

A kdy se nového zákona dočkáme? Směrnice by měla být hotova a vydána v lednu nebo v únoru příštího roku. Termín závisí na schválení a vydání novely vyhlášky 148/2007 Sb., která v současné době putuje do legislativní rady Vlády ČR. Podmínky programu musí s vyhláškou korespondovat. Přibližně půl roku na to by se měly přijímat první žádosti, ne však dříve, než budou k dispozici první peníze z aukcí.