Program se jmenuje Nová zelená úsporám Light a je zde možné žádat o dotaci dopředu, formou zálohy. To je velká novina, protože dosud to bylo vždy jen zpětně. Na jeden rodinný dům tak je možné získat v součtu až 150 tisíc korun, přičemž zde není žádná podmínka, že by tato částka měla být jen určitou částí celkových nákladů, jak je tomu u klasického dotačního programu Nová zelená úsporám. Takže když bude výměna stát 145 000 korun, celé to proplatí stát.

Mohlo by se zdát, že tato zpráva vzhledem k zahájení celého projektu je trochu pozdě, ale je třeba se ptát, zda alokované peníze touto dobou už nejsou vyčerpány. Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, to nehrozí. I když je pravda, že již mnoho milionů odteklo, Ministerstvo životního prostředí plánuje tuto podporu navyšovat z takzvaného Modernizačního fondu. Pojďme se podívat na základní otázky k této dotační výzvě:

Na co je?

Jde o rekonstrukce a renovace menšího rozsahu. Využití je různorodé. Od zateplení domu, střechy či půdy až po výměnu oken. Nelze tímto uhradit výměnu zdroje tepla, protože na to je jiná dotace standardního programu NZÚ. Odlehčená verze má snížit tepelné ztráty starších domů u rodin, které jsou ohroženy energetickou chudobou.

Jak se dokládá

Žádost se vyřizuje už dopředu před rekonstrukcí, takže doložení o provedené realizaci se dokládá až posléze. Všechny tiskopisy jsou k dispozici na www.novazalenausporam.cz a podávají se pomocí elektronické identity občana, aby mohly být tyto požadavky vyřízeny co nejdříve.

Musí to dělat firma?

Ne nemusí. Na rozdíl od standardní dotace Nová zelená úsporám, je možné provádět tyto stavební úpravy i svépomocí a tím snížit cenu. Díky tomu se pak může použít třeba lepší materiál nebo zateplit větší plocha.

Tady je podrobný návod, jak se žádost podává:

Zdroj: Youtube

Nemám elektronickou identitu občana

Jelikož se předpokládá, že nízkopříjmové skupiny nejsou vybaveny ani dostatečnou logistickou podporou, jakou jsou znalosti stavební problematiky, nemají počítačové vybavení, natož i elektronickou identitu občana, byly vytvořeny v krajích takzvané akční skupiny, které pomáhají lidem s přípravou a odbavením žádostí. Jde o odborníky na energetické úspory, kteří zvládnou vyřídit celou záležitost se žadateli.

Kde je kontaktovat

Na stránkách NZÚ je celý seznam těchto poradců dle krajů. Pokud nemá žadatel internet, nebo s ním neumí, je možné zavolat na telefonní číslo 725 308 490 denně od 8.00 do 16.00 hodin a zde pomohou.

Mám problémy s vlastnictvím domu

Samozřejmě, že mohou nastat problémy nebo nejasnosti s vlastnictvím domu, kdy například ve společné domácnosti žije člověk nesplňující podmínky NZÚ Light, část domu vlastní někdo jiný apod. Tyto problémy je nejlepší řešit právě na výše uvedeném telefonním čísle nebo s odborníkem z akčních skupin.

A teď podrobněji

Teď se podíváme na dotace trochu podrobněji, a to pomocí odborníků z oboru. Ti se dotací Light zabývají opravdu intenzivně, protože znamená rozšíření zákazníků do segmentu, kde se dosud moc nepohybovali. Tito lidé nikdy o zateplení nebo o výměně dveří a oken nepřemýšleli, protože na to neměli peníze. Nyní se možnost otevírá a firmy na to musí reagovat vhodnými nabídkami.

„Z pokládaných dotazů navíc jasně vyplývá, že většina seniorů by si přála 150 tisíc korun využít na maximum a ze svého neutratit ani korunu. Vyhotovili jsme proto ideální skladbu stavebních úprav, které se vejdou do rozpočtu dotace a přinášejí největší tepelné úspory. Dobrá zpráva je, že za 150 tisíc korun lze snížit výdaje za energie až o 30 procent, což u staršího nezatepleného domu může snížit měsíční zálohy o 3000 až 6000 korun,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

To potvrzuje i Miloš Hutník, odborník na zateplovací systémy společnosti Weber. „Finanční podporu můžeme využít na zateplení fasády, podlahy, stropu či střechy nebo na výměnu oken či dveří. Pokud se vejdeme do limitu 150 tisíc korun, lze také tyto oblasti libovolně kombinovat. Je však třeba zahrnout je všechny do jedné žádosti, protože na jednu nemovitost můžeme podat pouze jednu žádost,“ vysvětluje Miloš Hutník. Konkrétní opatření mají však svůj vlastní cenový limit. „U zateplení fasády se jedná o maximální částku 6 tisíc korun na běžný metr, na zateplení střechy můžeme získat až 120 tisíc korun, na zateplení stropu 50 tisíc korun a na zateplení podlah 60 tisíc. U oken je hranice nastavena na 12 tisíc korun za kus a u vchodových dveří na 18 tisíc korun za kus.“

Kupříkladu za zateplení fasády můžeme utratit 6000 korun za běžný metr – povolená cena za metr čtvereční se tak odvíjí od výšky fasády. Ilustrovat si to můžeme na zateplení boční stěny objektu o délce 10 metrů a výšce 4 metry – a tedy o celkové ploše 40 m² –, která vyjde při stanoveném limitu na zhruba 60 tisíc korun. „Z toho vyplývá, že maximální dotace na zateplení je v tomto případě 1 500 korun na metr čtvereční – skutečná cena realizace však může být vyšší. Kdybychom naopak zateplovali třeba štítovou stěnu malého rodinného domu o základně 8 metrů a výšce 6 metrů se sedlovou střechou, na jeden metr čtvereční by vycházel limit jenom asi 1300 korun,“ vysvětluje Miloš Hutník.

Stavební úpravy lze v rámci programu provádět jak svépomocí, tak prostřednictvím najatých odborníků. „Děláme-li si všechno svépomocí, nemůžeme si samozřejmě nárokovat dotaci na prováděné práce, a řešíme tím pádem jen cenu materiálu,“ říká odborník z Weberu. Pokud si najímáme řemeslníky, může se ovšem stát, že celková cena úkonu několikanásobně přesáhne cenu materiálu. „Musíme tedy očekávat, že v tomto případě z dotace pokryjeme menší množství stavebních úprav. Na druhou stranu se nebudeme muset zabývat přípravou podkladu pro zateplení, vybouráváním starých oken a podobně,“ nastiňuje výhody a nevýhody tohoto přístupu Miloš Hutník.

„Asi nejjednodušší a nejúčinnější je zateplit střechu či stropy, kudy uniká až 20 % tepla, na to se utratí 60–100 % dotace v závislosti na velikosti střechy. Za zbylých cca 40 % lze zateplit část fasády anebo vyměnit část zastaralých oken. Na komplexní zateplení domu dotace nestačí, ale je možné dále čerpat z jiných dotačních titulů, kde však již bude třeba investovat část peněz ze zdrojů investora,“ vysvětluje Michal Čejka, konzultant v oblasti energetické náročnosti budov z Centra pasivního domu.

A co okna?

Okna jsou důležitou součástí domu a jejich výměna výrazně sníží tepelné ztráty. Zvláště, když dnes jsou na domě velmi stará a netěsnící okna s jednoskly. Firmy jsou na NZÚ Light již připraveny. To potvrzuje i Roman Kubálek, obchodní ředitel českého výrobce oken Vekra. „Vekra eviduje ze strany zákazníků opravdu vysoký zájem. My jim pomáháme už v základu, kdy jim všechny potřebné informace nabízíme už na našich webových stránkách a také máme bezplatnou telefonní linku,“ říká Roman Kubálek.

Většina firem, ať už dělají okna, dveře, nebo zateplení, dokáže pomoct i s celým procesem povolení a následné dokumentace rekonstrukce. „Našim zákazníkům pomáháme i se samotným procesem, kdy zajistíme potřebnou fotodokumentaci stávajícího stavu oken a vystavení potřebného odborného posudku navrhovaných opatření,“ popisuje odborník z Vekry.

Zdroj: Nová zelená úsporám, Saint Gobain, Vekra