Hlavní výhody konstrukcí suché výstavby jsou nízká hmotnost – konstrukce snižují nároky na únosnost vodorovných konstrukcí. Dále úspora prostoru, kdy při srovnatelných parametrech potřebují méně prostoru než klasické masivní konstrukce. Je tu i možnost vytvářet netradiční tvary (např. oblouky, niky) nebo i vestavět nábytek na míru. A v neposlední řadě snadná montáž – zvládnete to i sami!


Zaměření

Na podlaze nejprve vyznačíme pomocí šňůry nebo pravítka obrysovou čáru. Nezapomeneme na případné dveřní otvory. Průběh příčky přeneseme i na strop a stěnu.


Připojovací profily

Připojovací profily R-UW opatříme jednostranně lepicím napojovacím pěnovým těsněním a připevníme na podlahu a na strop vhodnými kotevními prostředky, rozmístěnými maximálně po 80 cm. V rozích příčky je pak maximální vzdálenost prvního připojení od rohu 20 cm. K postranním stěnám připevňujeme příčku pomocí profilů R-CW. Pozor! I připojovací profily je nutné s ohledem na zvukovou izolaci podložit napojovacím pěnovým těsněním.


Stojiny

Nejdříve stojiny uložíme do dolního a pak do horního připojovacího profilu. Stojinu stříháme o cca 10–15 mm kratší, než je výška místnosti, a to tak, aby profil stojiny byl minimálně 2 cm ukotven do stropního profilu. Ostatní stojiny rozestavíme do daného rozpětí (obvykle 62,5 cm). Profily musí být uloženy otevřenou stranou profilu ve směru montáže, aby se mohlo začít se šroubováním desek na stabilnější straně stojiny.


Opláštění první strany

Opláštění první strany příčky začínáme deskou o plné šířce. Desky přišroubujeme elektrickým šroubovákem ke stojinám samořeznými šrouby v roztečích po cca 20 cm. Při dvouvrstvém opláštění se první vrstva připevňuje s roztečí šroubů 75 cm. Aby se dosáhlo potřebného překrytí spár, začíná se druhá vrstva s deskou poloviční šířky.


Vložená izolace a instalace

Po opláštění první strany příčky a po uložení požadovaných elektroinstalací a sanitárních instalací do dutiny příčky se do dutiny mezi stojiny umístí izolace z minerálních vláken. Dutinu izolujeme v celé ploše a v případě potřeby izolační materiál proti sesuvu zabezpečíme.


Opláštění druhé strany a tmelení

Opláštěním druhé strany příčky se dokončí montáž stěny. Začínáme deskou poloviční šíře, takže proti spáře první strany leží plná plocha desky. Po opláštění příčky z obou stran přetmelíme spáry a hlavy šroubů.