Projednávat návrh zákona o obecně prospěšných družstvech, který má zavést podporu nájemního bydlení pro střední třídu, budou poslanci pravděpodobně již v září. Projednávání návrhu bude pravděpodobně provázet vzrušená atmosféra. Někteří opoziční politici už totiž návrh podrobili kritice a prohlásili, že ho jejich strany nehodlají podpořit.

Obecně prospěšná družstva by podle návrhu měla od státu získat až dvousettisícovou nevratnou dotaci na výstavbu nájemního bytu v hodnotě miliónu korun. Zbývajících 300.000 korun by tvořil vklad člena družstva a půlmiliónový úvěr by družstvo získalo s dotovanou, zhruba čtyřprocentní úrokovou sazbou.

Splátka úvěru by v tomto případě podle výpočtů ministerstva měsíčně činila 3030 korun. Náklady na údržbu by dosahovaly 1000 korun a 2500 korun by rodina vynaložila za služby. Celkové náklady tříčlenné rodiny na bydlení v bytě obecně prospěšného bytového družstva postaveného se státní podporou by tak činily 6530 korun měsíčně.

Bytové družstvo nebude moci byty převádět do vlastnictví někoho jiného a musí je zachovat k nájemnímu bydlení. Případný zisk nesmí rozdělit mezi členy, ale musí ho použít například na opravy domu. -čtk-