Návrh okrasné zahrady byl zpracován zahradní architektkou Monikou Bízikovou, Green Forms, na jaře roku 2013. Majitelé pozemku si přáli vytvořit úpravu s prvky známými z japonských zahrad (tvarované dřeviny, kámen, štěrk) a větší centrální travnatou plochou. Situace na místě však nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Na mírně svažitém pozemku bylo nutné nechat stávající oplocení, které je dost nesourodé – od kovaného plotu přes pletivo s podezdívkou až po zděnou zeď. Navíc v okolí je různorodá směsice staveb, ke kterým bylo také nutno přihlížet.

Původní stav zahrady Autor: Green Forms Původní stav zahrady Autor: Green Forms

Původní vzhled zahrady Autor: Green Forms Původní vzhled zahradyAutor: Green Forms

Při zpracování návrhu i následné realizaci bylo třeba zohlednit všechny očekávané funkce. Objevují se tady jak malokorunné listnaté stromy okrasné listem (žlutě rašící dřezovec trojtrnný, javor s bíle panašovaným listem) nebo květem (okrasná třešeň, červenolistý myrobalán a jabloň), tak i vícekmenné listnaté stromy a keře s deštníkovitou korunou (habr, škumpa, dřín). Ty tvoří nejvyšší patro okrasných výsadeb. Doplňují nižší pohledovou clonu z živých plotů, popínavých rostlin a stávající zeď.

Linky tvarovaného živého plotu (ptačí zob obecný) a výsadby stálezelených popínavých rostlin byly navrženy po obou stranách pozemku a společně s dalšími rostlinami předsazenými v okrasných záhonech zajišťují soukromí. K dělicí zdi byly vysázeny stálezelené i opadavé kvetoucí popínavé rostliny, vhodné pro severní dispozici, které zeď zcela zarostou. Do popředí, do ploch záhonů jsou vysázeny tvarované buxusy různých velikostí, kompaktní zakrslé jehličnaté keře a několik solitér - červenolistý japonský javor, tvarované borovice i stálezelené listnaté keře. Vzrůstnější dřeviny jsou doplněny okrasnými trávami, trvalkami, vřesy a vřesovci.

Kompletní proměna zahrady

Okrasná zahrada v Sobětuchách Autor: Green Forms Autor: Green Forms

Realizace navržené úpravy v roce 2014 byla velmi náročná. V ploše okrasných záhonů byla vyměněna nevyhovující těžká jílovitá zemina za kvalitní zahradnický substrát. Listnaté stromy byly dodány ve velikosti 25-30 cm (obvod kmene ve 130 cm), vícekmenné keře ve velikosti 200-300 cm. Zajímavé je, že i tvarovaný živý plot byl v předpěstovaných blocích a největší tvarované buxusy ve velikosti až 100-120 cm.

Všechny vzrostlé stromy a keře byly kotveny pod zemí za zemní bal. Plochy záhonů byly namulčovány ostrohranným drceným štěrkem. Trávník byl položen z travních koberců, v celé ploše byla instalována automatická závlaha. Všechny vysazované dřeviny se bez jakýchkoli problémů velmi dobře ujaly a prosperují. Na fotodokumentaci můžete vidět zahradu ještě před kompletním dokončením.

Z hlediska následné údržby bude do budoucna vyžadovat největší péči trávník. Dvakrát ročně bude prováděn střih tvarovaných dřevin a jarní a podzimní údržba okrasných trav a trvalek. Rostlinám prospěje pravidelná zálivka (automatická závlaha) a přihnojování.


Ing. Monika Bíziková, GREEN FORMS

Autorizovaná zahradní architektka (ČKA), absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, oboru Zahradní a krajinářská architektura. Zpracování návrhů rodinných zahrad, veřejné i soukromé zeleně se věnuje od roku 1995. Navržené úpravy jsou následně realizovány ve spolupráci s odbornou zahradnickou firmou. Věnuje se také návrhům a instalacím interiérové zeleně a zelených stěn (vertikální zahrady). Více na www.green-forms.cz.