Vítejte na okraji jihomoravského města, v zahradě u novostavby velkoryse řešeného rodinného domu, který stojí na nepravidelné parcele o rozloze 8 tisíc m² s poměrně výrazným terénem. Celou svou plochou se otevírá na jih, čímž nabízí pěkné výhledy jak na město, tak do okolních zelených kopců tvořících důležitou zelenou kulisu.

Zdroj: VLM

Tak rozlehlý pozemek vyžaduje pečlivý návrh. „Paní inženýrku Večeřovou a její ateliér arbo.design nám doporučil bytový architekt, s nímž jsme spolupracovali na interiérech našeho domu,“ prozrazuje majitelka.

Rekreace na prvním místě

Při zadání se kladl velký důraz na ryze rekreační účel zahrady, aby majitelům sloužila především k odpočinku, a to ideálně celoročně. Dalším přáním majitelů bylo mít na části pozemku ovocný sad a louku.

Stavbu domu doprovázely rozsáhlé terénní modelace. Nejprve bylo potřeba provést důkladnou skrývku ornice, aby se dala při realizaci zahrady na pozemek vrátit. Po dokončení jemných terénních úprav byl rozveden automatický závlahový systém intenzivního trávníku, který obklopuje dům. Místo travních koberců architekti navrhli založení výsevem.

Pro budoucí trvalkové záhony se připravila kapková závlaha, ostatní plochy (sad, louka, svahy) zůstaly kvůli úspoře vody odkázány na přírodu. „Po dokončení hrubé stavby se ve spolupráci se zahradními architekty zpřesnilo umístění jezírka a provedl se výkop. Následovaly hrubé terénní úpravy pro budoucí profily zahradních ploch okolo celého domu včetně umístění a tvarování chodníku z bílého mlatu,“ vzpomíná majitelka.

Dobře usazená vila

Moderní vila je citlivě zasazena do parcely přirozeně kopírující okolní terén; je čistá, elegantní, geometricky členěná. Partie přiléhající k domu se řešily nejintenzivněji. Autoři projektu zahradu rozčlenili na několik samostatných ploch rozdílných funkcí, které spolu vzájemně komunikují a prolínají se. Odlišují se zejména atmosférou. Majitelé si tak mohou vybrat, kde zrovna chtějí trávit volný čas během dne i ročního období.

Divoké trvalkové plochy usazují dům v zahradě a vytvářejí žádaný kontrast ke strohým liniím stavby. Záhony se vine organická mlatová cesta spojující přední příjezdovou a zadní soukromou část zahrady. Procházející návštěvník díky ní vidí jednotlivé rostliny zblízka a může vnímat jejich texturu, barevnost i vůni.

Vodní zrcadlení

Jedním z nejnosnějších témat zahrady je bezesporu voda. Ta zde má formu přírodního jezírka osídleného koi kapry. V jeho hladině se zrcadlí hmota domu a dává tím pocit, že budova levituje. Nechybí ani přelivový bazén, který je součástí soukromé terasy v zadní části zahrady.

Terasu lze vnímat jako rozšířený, nejvíce obývaný venkovní pokoj. Je tomu tak především díky důkladnému odclonění od okolních pozemků a pocitu soukromí a intimity. Tato část zahrady byla mimo jiné komponována jako obraz, který díky velkorysému prosklení vynikne při pohledu z interiéru. Přes azurovou hladinu bazénu a rozevláté trvalkové záhony lze dohlédnout až do ovocného sadu s květnatou loukou plnou kopretin, zvonků či řebříčků.

Jelikož se dům i zahrada nacházejí na bývalé louce, nerostly zde téměř žádné dřeviny, na které by bylo možné navázat – ty se vysadily až při realizaci. Kvůli plynulému přechodu z intenzivně řešené zahrady do okolní krajiny autoři upřednostnili domácí druhy stromů – břízy, javory, duby a borovice, z ovocných pak třešně a jabloně, ale i netradiční mišpule či kdoule.

Barevná pastva pro oči

Zahrada je bohatá na trvalkové záhony – jejich charakter určují především podmínky stanovišť – najde se tu jak stinný záhon tvořený bohyškami, sasankami či kapradinami, tak plně osluněné místo, kde si libují právě ty druhy trvalek, pro něž je úžeh žádoucí.

Trvalkové záhony byly složeny z různých druhů tak, aby byly atraktivní celé vegetační období. Na jaře, v době, kdy se zelené lístky travin teprve probouzejí k životu, záhony plně obsazují květy cibulovin. Sněženky, krokusy a tulipány se tu objevují mnohdy ještě v době, kdy v záhonech leží bílý poprašek sněhu. V létě se zejména na slunných partiích uplatňují traviny jako dochan, kavyl či pěchava, které vlněním se ve větru dodávají záhonům dynamiku. Doplňují je kvetoucí trvalky, například sápy, šanty, kakosty či šalvěje. Na podzim bujará zeleň přechází do okrových odstínů odumírajících stébel travin. Od nich se krásně odrážejí astry v mnoha odstínech fialovorůžové barvy. Vše se pak s příchodem zimy obalí jinovatkou a rozhodně neztrácí na půvabu.

„Z rostlin, které kvetou v různých měsících, a tím zahradu krásně proměňují, jsem opravdu nadšená. Bylo však nutné vypozorovat a dobře nastavit zavlažování, aby rostliny nebyly přemáčené, nebo aby jim naopak nechyběla zálivka. Stěhovali jsme se na přelomu listopadu a prosince roku 2020 a na jaře a v létě roku 2022 se nám zahrada už ukázala v plné kráse,“ říká spokojeně majitelka.

Stárne do krásy

Při návrhu zahrady se kladl velký důraz rovněž na pravost a přírodní původ použitých materiálů, které umějí stárnout do krásy a mají dlouhou životnost. Žádný kompromis, žádné imitace!

A co bylo největší výzvou projektu? „Plynulé navázání zahrady na okolní krajinu pro nás bylo jedním ze zásadních úkolů stejně jako podtržení architektury domu s velmi osobitým výrazem. U zahrad takovýchto rozměrů je také vždy důležité vybalancovat poměr mezi intenzivní, udržovanou částí zahrady, které je majitel schopen zajistit odpovídající péči, a částí extenzivní s menšími nároky na údržbu. Spolu s tím jde ruku v ruce i spotřeba vody, protože ta je pro životaschopnost zahrady v dlouhodobém horizontu zásadní,“ doplňuje Vít Ondráček, zahradní architekt z brněnského ateliéru arbo.design.

Autoři: Ing. Vít Ondráček, Ing. Andrea Večeřová - arbo.design. Absolventi Zahradnické fakulty v Lednici v roce 2012 založili projekční ateliér arbo.design zabývající se zahradní a krajinnou architekturou. Navrhují zahrady, ve kterých se snoubí architektonicky ztvárněný prostor s divokostí, zahrady rozkvetlé a plné života, kde se člověk setkává s přírodní matérií, s elegantně stárnoucími pravými materiály a s duchem místa.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, arbo.design