Tento zajímavý bonus zaujal tříčlennou rodinu, která už delší dobu uvažovala o koupi bytu v novostavbě. „Když jsme se byli podívat na vzorový byt v přízemí, velice se nám zalíbil kvůli dvojí výhodě: bezstarostného bydlení v komfortním bytě a vlastní zahrady,“ vyprávějí manželé. „S tím, jak bude vypadat, jsme si hlavu nelámali. Až po nastěhování jsme zjistili nepříjemná fakta. Zahrada nebyla rovná a podoba, jakou jí dal developer – zatravněná plocha se zimostrázy a přísavníkem kolem plotu – se nám ani trochu nelíbila. Zatímco drtivá většina ostatních majitelů přízemních bytů své zahrady neřešila, my jsme se obrátili na ing. Radku Šimkovou z ateliéru Terra Florida, aby s tím něco udělala.“

Zahrada u bytového domu Autor: Petr Hejna Autor: Petr Hejna

Padesátiprocentní zahrada

„Když jsem pozemek kolem jihozápadního domovního nároží poprvé viděla,“ vzpomíná zahradní architektka, „udivilo mě, jak je malý. Taky si uvědomila jeho největší úskalí, protože vstup z bytu na zahradu a terasa jsou vysoko nad úrovní ulice a nad plotem. Zhruba polovina zahrady ve strmém svahu, tedy špatně využitelná! Z toho vyplývalo, že z terasy nebude spodní část vidět, jelikož je pod zorným úhlem pozorovatele. Tyto nevýhody převážila výborná spolupráce s klienty, kteří byli po celou dobu velmi vstřícní. Jejich zadání bylo dobře promyšlené. Chtěli příjemnou pohledovou a pobytovou zahradu, která, i když nad ulicí, zaručí co nejvíc soukromí. V rohu na severozápadní straně chtěli kamennou zídku, aby bránila eventuálnímu sesuvu půdy. Jejich největší přání byl vodní prvek, i když bylo jasné, že z křesla na terase ho neuvidí celý, protože bude ve svahu.“

Umírněná divokost

Zahrada u bytového domu Autor: Petr Hejna Autor: Petr Hejna

Budování nové podoby zahrady proběhlo rychle. Buxusy vysazené u plotu si investor odvezl na chalupu, aby nepřišly vniveč. Jihozápadní terasa o rozloze 32 čtverečních metrů byla hotová zároveň s bytem, takže bylo zapotřebí minimum terénních úprav. Celá zahrada do L má cca 115 čtverečních metrů. Na plochách v úrovni bytu je pokládaný travní koberec. Do nepravidelně tvarovaného záhonu podél severozápadní zdi je integrovaná pracovní plocha s vodou a hadicí, protože architektka nechtěla striktní okapový chodníček.

Na přání majitelů vytvořila „mírně divokou zahradu v mezích zákona“. Oba svahy hustě osadila mixem listnáčů, okrasných trav a trvalek doplněným jehličnany. „Volila jsem běžné druhy rostlin,“ říká. „Například muchovník, javor mandžuský, borovici kleč, vrbu nachovou, ořechokřídlec, hortenzie, sadové růže. A také hodně pokryvných rostlin jako kakost, mochničku, břečťan, skalník, bergenie a k odstínění terasy směs různých trav a středně vysokých trvalek, jako jsou např. ozdobnice čínská (miscanthus) v různých odrůdách, dochan (pennisetum), proso prutnaté, rozchodník nachový, levandule, třapatka, bohyšky, krásnoočko, pivoňky…“ Všechno tu roste jako o závod díky péči majitele zahrádky, kapkové závlaze a drcené rohovině, kterou investor použil jako hnojivo. Zahrada je koncipovaná tak, aby ji majitelé mohli udržovat sami; odborný zástřih jehličnanů je zapotřebí jednou ročně.

Znám křišťálové jezírko

Zahrada u bytového domu Autor: Petr Hejna Autor: Petr Hejna

Architektka původně navrhla v nejnižší části zahrady potůček lemovaný pískovcovými šlapáky, který bude kaskádovitě padat do jezírka; jen v jednom místě měl kámen fungovat ve vodě jako lávka. Jenže praxe ukázala, jak šedá je teorie a jak zelený strom života. Při realizaci, vinou či zásluhou stavební firmy, se totiž šlapáky dostaly do potůčku, takže procházejí vodní plochou. Kaskáda a jezírko zůstaly podle původního návrhu. Celý vodní prvek příjemně ovlivňuje mikroklima zahrady. Voda (o její čistotu dbá UV lampa) tekoucí z korýtka obstarává zvukomalebné efekty a padá kamenným korytem do tůňky. Sem ptáci chodí pít za dne bílého. Na laně v noci se zatím čeká.

Text: Marie Krausová

VÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.