Trmalova vila

Dům Františka Trmala, významného pedagoga, ředitele veřejné obchodní školy a školního inspektora, ze začátku dvacátého století vypadá, jako by vypadl z pohádek. Jde o fantastickou ukázku práce jednoho z nejslavnějších českých architektů - Jana Kotěry. Jde o jeho poctu českému lidovému stavitelství, pocta přírodě a touha po vesnickém životě.

Stavba byla v letech 1901 až 1902 postavena na tehdejší úplné periferii města. Strašnice byly vlastně vsí, kolem které byly tehdy jen pole a louky. Další domy zde vyrostly až po druhé světové válce. Kotěra navrhl stavbu s výraznými lidovými prvky – dřevěnými arkýři, hrázděnými štíty a vikýři. Uvnitř objevíte malované schodiště, trámový strop a výrazné propojení obývacího pokoje se zahradou, která byla také navržena Kotěrou. Později byl průchod z přízemního obývacího pokoje do zahrady přepažen velkou terasou.

Dnes slouží vila jako centrum pro architekturu Foibos a jako Kotěrovo architektonické centrum. Provádí se zde i mimo jiné Muzejní noc, ale jen ve vyhrazené hodiny. Trmalovu vilu najdete na adrese Vilová 11, Praha 10–Strašnice.

Spolek Hlahol

Krásnou ukázku secesního stavitelství můžete navštívit na Masarykově nábřeží (naproti Mánesu), kde byl na počátku 20. století (1903 – 1905) postaven dům pro Zpěvácký spolek Hlahol.

O tom, že jde o stavbu pozoruhodnou, není třeba pochybovat. Vždyť projektantem a autorem celé budovy byl architekt Josef Fanta, jedna z nejpozoruhodnějších postav naší umělecké scény přelomu století. Tomu se podařilo vyprojektovat stavbu, která jako jedna z mála může nést označení jako čistě secesní. Na domě najdeme velkou mozaiku, ale víc byste se měli věnovat detailům. Těch tu je více než dost a přesně dokládají, jak elegantní a precizní práci Fanta vykonal.