Pokud se chystáme opustit náš příbytek na delší dobu, měli bychom tuto skutečnost ohlásit v kanceláři firmy, která má na starosti náš byt, tím si po návratu ušetříme spousty nepříjemností s vyúčtováním služeb i značnou finanční částku. Neboť náklady na služby, jako je například odvoz odpadků , osvětlení společných prostor či vodné se rozpočítává podle počtu členů domácnosti. Pokud tedy nejsme delší čas přítomni, tak těchto služeb nevyužíváme a tudíž za ně nemusíme platit. Tato skutečnost není všeobecně brána v potaz a tak mnohdy platíme i za to, co jsme třeba půl roku nepoužívali. Na každého nájemníka se vztahuje takzvaná oznamovací povinnost, která je obousměrná, ale v každém případě myslí na obě strany. Je totiž ve vlastním zájmu každého nájemníka ohlásit skutečnost, že nebude byt delší dobu než měsíc využívat, a naopak i případ, kdy počet osob v bytě vzroste. Poprvé proto, aby sami nestrádali a podruhé, aby nestrádali ostatní nájemníci stejného domu. Neměli bychom být "hloupí", neboť je pravdou, že platby za služby spojené s bydlením zatěžují rodinný rozpočet daleko více než samotné nájemné. Proto dodržujeme a kontrolujeme si, zda neplatíme zbytečně více než je třeba.