Nebytový orostor slouží k jiným účelům než k bydlení.