Okolí pozemku v blízké nebo vzdálenější budoucnosti může doznat značných změn směrem k horšímu, ačkoliv nás dnes jeho majitel – prodávající – vehementně přesvědčuje, že tady idyla zůstane navždy. Co se ale stane doopravdy v budoucnu s blízkým i širším okolím pozemku, o který máme zájem? Jak zjistit všechny důležité okolnosti, a to zcela závazně? U domu na rušné silnici nedáme nikdy jenom na řeči o obchvatu, který se už staví, na ujišťování, že „tady se nikdy nic stavět v okolí nebude“ nebo třeba „ta silnice před domem se brzy zklidní, nebojte se, brzy tamhletudy povede dálniční přivaděč“. Také další věci kolem samotného pozemku musíme zjistit závazně, „úředně“. Nejednou se po dlouhém jednání, které se už už úspěšně chýlí ke konci, náhle vynoří nějaké věcné břemeno, o kterém potencionální kupec doposud nevěděl. Ve svém zájmu musí předem a včas sám zjistit o pozemku a jeho okolí všechno, co se jenom dá. Není na škodu poptat se v okolí, po sousedech. Může to být užitečné, ale musíme počítat s různými fámami a nepřesnostmi. A to zejména pokud jde o další výstavbu v okolí. Přínosnou informaci nám mohou dát třeba jenom ve smyslu, jak jsou spokojeni se službami nebo školou v místě a podobně. Pro další informace zamiřme proto rychle na úřady.

Přesné a závazné údaje zjistíme jen na úřadech, ne od prodávajícího

Nutné je seznámit se zkrátka se závaznými dokumenty. To je v první řadě územní plán (uložený na obecním úřadě), kde zjistíme, co se bude dít s celým územím, na němž leží pozemek, o který máme zájem. Zjistíme tak důležité věci, jako například jestli územní plán nepočítá poblíž daného pozemku třeba se stavbou skladů nebo dokonce celé průmyslové zóny.

Na katastrálním úřadě si pak zjistíme všechny detaily o vyhlédnutém pozemku. Zajdeme si pro příslušný snímek z katastrální mapy a list vlastníka (LV) příslušného pozemku. Z něj zjistíme kromě osob vlastníků a případného omezení vlastnictví také způsob využití pozemku - tedy zda se vůbec jedná o stavební pozemek a zda na něm není předepsán zvláštní režim. Může se stát, že pozemek je například v památkově chráněném území, kde nám potom nemusí povolit postavit dům podle naší představy.

Způsob využití pozemku = katastrálním zákonem definovaný způsob, jakým je pozemek využíván. O způsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí tedy nerozhoduje vlastník, ale zákonem určený orgán (stavební úřad apod.).

Vedle možného využití vyhlédnutého pozemku a budoucnosti jeho okolí je dalším důležitým hlediskem samozřejmě jeho cena. V posledních letech se cenové mapy důkladně proměňují, a to zejména v hlavním městě. Tabulkové ceny pozemků se často dramaticky zvedají. Cenovou mapu má většina obecních úřadů umístěnou na svých webových stránkách.

Cenová mapa = grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části (většinou v měřítku 1:5000) s vyznačenými cenami pozemků.

Prodávající po nás ale bude chtít cenu tržní, pravděpodobně daleko vyšší, než je tabulková. Záleží na kvalitě pozemku, stavu trhu – poptávky a nabídky. A také čase – zda jsou momentálně v dané oblasti třeba ceny vyšroubované a dá se čekat, že spadnou, nebo se dá naopak očekávat jejich další růst. O tom se už ale poraďme s odborníky – a nejlépe několika. Důkladným průzkumem cen obvyklých v dané oblasti (realitní servery, inzeráty, dotazy) zjistíme, zda požadovaná cena není přemrštěná. A pokud je, jaké výhody to v daném případě vyvažují. Pokud jsou velmi pádné, budeme asi ochotni zaplatit i víc.

-ag- Foto: http://www.profimedia.cz/