Železo se podílí na tvorbě chlorofylu a bílkovin. Podle toho, jaký je stupeň obsahu železa v kořenech rostlin se určí kyselost zeminy. Nejčastěji se objevuje nedostatek železa u zásaditějších zemin. Začínají žloutnout listy, objevuje se to převážně u mladých listů, tam začíná žloutnutí, a postupuje ke starším.