Podlaha kolem krbu nebo kamen musí být nehořlavá. Je jedno, jestli bude nehořlavá sama o sobě (bude zde třeba dlažba), nebo hořlavá podlaha bude kryta nehořlavým materiálem (často to bývá sklo). Vše musí splňovat předpisy, které určuje norma ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Ta určuje, v jakém perimetru je třeba mít tuto nehořlavou část od kamen/krbu daleko.


Jak to tedy je?


Pro kamna určená k vaření musí přesahovat jeho půdorys nejméně

  • o 600 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
  • o 300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů

U ostatních kamen, kromě krbů

  • o 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
  • o 100 mm od bočních svislých hran těchto otvorů


Nehořlavá podlaha nebo podložka kolem krbu musí být nejméně

  • o 800 mm ve směru otevírání krbu
  • o 400 mm od boků krbu