Pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život byl zahájen druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

Vyhlašovateli soutěže jsou Nadace dřevo pro život a Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace krajů ČR a Hospodářské komory. Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní, ideová, jednokolová.

Předmětem soutěže je nízkoenergetický rodinný a bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie:1. Nízkoenergetický rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy.2. Nízkoenergetický bytový dům se 4 – 9 bytovými jednotkami.

Účelem a posláním soutěže je vybrat nejlepší komplexní architektonická řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci, tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů.

Cílem soutěže je:1) nabídnout kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků2) podpořit realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění,3) podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby,4) umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu,5) motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené provozní náklady.

Účastníci soutěže:Soutěže se mohou zúčastnit autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby ze všech zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Základní termíny soutěže:Soutěž vyhlášena dne 30. listopadu 2007.Termín pro podání dotazů: do 6. ledna 2008Termín pro zodpovězení dotazů: do 14. ledna 2008Odevzdání soutěžních návrhů: do 29. února 2008 do 12,00 hod.Hodnotící zasedání poroty: 14. a 17. března 2008Vyhlášení: 24. dubna 2008 na brněnském mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2008.

Soutěžní podmínky jsou dále zveřejněny na internetových adresách: www.cka.cc, www.drevoprozivot.cz, www.mze.cz, www.mpo.cz, www.env.cz, www.mmr.cz, www.ckait.cz.

Zdroj: Česká komora architektů; ilustrační foto: výsledky soutěže 2006