Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.Účelem soutěže bylo nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).

Dřevěný dům - výsledky soutěžePrvní cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.

Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.Termín konání: 30.11. 2005 – 28.2. 2006Porota: Řádní členové poroty závislíIng. Ladislav Vaněk (MPO)Ing. Václav Stránský (MZe )Ing. Miroslav Urban (MMR)Ing. Jiří Fereš (MŽP)

Řádní členové poroty nezávislíIng. arch. Josef Smola (člen ČKA)Ing. arch. Jaromír Kročák (člen ČKA)Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA)Ing. arch. Jan Jehlík (člen ČKA)Ing. Karel Rod (člen ČKAIT)

Náhradníci poroty závislíIng. Rudolf Jan ( Nadace dřevo pro život)Ing. Jitka Víchová (MPO)

Náhradníci poroty nezávislíIng. arch. Josef Patrný ( člen ČKA )

Počet přihlášených návrhů:136

Ceny a odměny celkem:1 100 000 Kč

KATEGORIE BYTOVÝ DŮM1. cena – neudělena2. cena(280 000 Kč) - Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora3. cena (160 000 Kč) - Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

Odměna (15 000 Kč) - Vratislav Hudec – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Jiří Jindřich, Ondřej – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita TřeboňOdměna (15 000 Kč) - Jiří Beran – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Viktor Tuček – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora

KATEGORIE RODINNÝ DŮM1. cena (200 000 Kč) - Petr Jureček, Michal Kotlas2. cena (120 000 Kč) - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík3. cena (80 000 Kč) - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek3. cena (80 000 Kč) - Viktor Tuček

Odměna (15 000 Kč) - Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan PraislerOdměna (15 000 Kč) - Michal Fišer, Viktor VlachOdměna (15 000 Kč) - Tomáš PavlasOdměna (15 000 Kč) - David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr FrašMimořádná odměna (10 000 Kč) – M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. KubiszováMimořádná odměna (10 000 Kč) - Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr NěmecMimořádná odměna (10 000 Kč) - Rudolf Müller, Michal Štourač

Další informace:http://www.cka.cc/souteze/vysledky/dreveny-dum-vysledky.html

Zdroj: Česká komoa architektů