První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.

Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže: Nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).

Termín konání: 30.11. 2005 – 28.2. 2006

Počet přihlášených návrhů: 136

Ceny a odměny celkem: 1 100 000 Kč

KATEGORIE BYTOVÝ DŮM1. cena – neudělena2. cena(280 000 Kč) - Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora3. cena (160 000 Kč) - Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

Odměna (15 000 Kč) - Vratislav Hudec – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Jiří Jindřich, Ondřej – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita TřeboňOdměna (15 000 Kč) - Jiří Beran – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Viktor Tuček – lokalita Kutná HoraOdměna (15 000 Kč) - Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora

KATEGORIE RODINNÝ DŮM1. cena (200 000 Kč) - Petr Jureček, Michal Kotlas2. cena (120 000 Kč) - Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík3. cena (80 000 Kč) - Ludmila Kalčíková, Martin Snopek3. cena (80 000 Kč) - Viktor Tuček

Odměna (15 000 Kč) - Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan PraislerOdměna (15 000 Kč) - Michal Fišer, Viktor VlachOdměna (15 000 Kč) - Tomáš PavlasOdměna (15 000 Kč) - David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr FrašMimořádná odměna (10 000 Kč) – M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. KubiszováMimořádná odměna (10 000 Kč) - Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr NěmecMimořádná odměna (10 000 Kč) - Rudolf Müller, Michal Štourač

Další informace: http://www.cka.cc/souteze/vysledky/dreveny-dum-vysledky.html

Snímky: Česká komora architektů