Přestože tato nemovitost má dávnou a pestrou historickou minulost a díky svému umístění na ostrohu mezi rybníky působí velmi romanticky, neměla to štěstí jako nedaleký Vildštejn, aby obstála v nemilosrdném mlýnu času. A tak o ní památkáři píší jako o objektu se staticky narušeným obvodovým zdivem, který je celkově zdevastovaný. V loňském roce dokonce došlo ke zřícení parkánové zdi, za což byl majitel nemovitosti exekučně zbaven práva k památce, a hrad i zámek tak změnil svého vlastníka. Do zámku porušenou střešní krytinou zatéká a nosné konstrukce napadla dřevokazná houba.

Pozoruhodné hradní trosky

Když přijíždíme do městečka Skalná od Chebu, čeká na nás nejprve jeho místní část zvaná Starý Rybník. Ještě před vjezdem do obce spatříme část palácové zdi tyčící se na skále nad rybníkem. To příchozí vítá hradní zřícenina. Někdy kolem poloviny 14. století byl vybudován mezi dvěma rybníky gotický vodní hrad panem Rabem z Mechelsgrünu. Tam, kam nedosahovaly vodní plochy, chránil obyvatele hluboký příkop naplněný vodou, přes který vedl zvedací most. Za branou se pak skrýval gotický hradní palác se dvěma místnostmi v přízemí a s velkým sálem v patře. V přízemí se dochovala v jedné části dokonce valená klenba se sloupovím. Kolem nádvoří vedla hradba se střílnami. Z druhé strany ještě dnes můžeme vidět zbytek okrouhlé věže a hradní kaple. Bohužel po parkánové zdi zbyla jen hromada kamení, jejíž část se vysypala do jednoho z rybníků. Za dnes už napevno postaveným mostem vedoucím k zámku z první poloviny 19. století je vidět ještě zachovaná vstupní brána.

Starý rybník

Po pánech z Mechelsgrünu se v držení panství vystřídali nejčastěji bohatí a často i urození chebští měšťané, až byl hrad v polovině 16. století spojen s Vildštejnským panstvím a připadl rodu Viršperků, ke konci století pak Trautenberkům a nakonec Hartenberkům.

Adam Erdman Hartenberk byl prchlivé povahy, neváhal se surově chovat k chebským měšťanům, za týrání jednoho z nich byl dokonce odsouzen k pokutě 200 zlatých a nakonec svůj život ukončil násilnou smrtí, když byl v roce 1699 zastřelen neznámým pachatelem.

DALŠÍ CHÁTRAJÍCÍ PAMÁTKY:

Jak šel čas, byl hrad přestavován podle dobové módy, renesančně a později dokonce ve stylu baroka – jak nám dokládá valená a hřebenová klenba a také hospodářské budovy s hrázděním a podstřešním roubením.

Od hradu ke zřícenině

První katastrofa přišla pro hrad v roce 1792, kdy byl zasažen bleskem a vyhořel. Od té doby se už větších stavebních úprav nedočkal. Přestal být obýván a nakonec si šlechta místo hradu postavila na počátku 19. století v jeho těsné blízkosti rozlehlý zámek ve stylu barokního klasicismu s mansardovou střechou a půdním patrem s vikýři.

Posledními šlechtickými majiteli byli Wilhelmové z Helmfeldu, jimž Starý Rybník společně s Vildštejnem patřil do roku 1945.

Po druhé světové válce připadl hrad se zámkem státu a zámecká budova spolu s hospodářskými staveními sloužily jako státní statek. Po sametové revoluci připadly historické objekty městu Skalná, které je prodalo soukromým majitelům. I když na turistických serverech je památka inzerována jako volně přístupná, není to již pravda. Dnes je oplocená a plot uzamčený. Stávající vlastník však začal objekty opravovat s pomocí dotací Karlovarského kraje a uvažuje, že v okamžiku, kdy nebude vstup do areálu hradu na vlastní nebezpečí, by objekty zpřístupnil.