Nedávno dokončená budova Cupital Gate v Abu Dhabi s výškou sto šedesát metrů je oficiálně nejšikmější stavbou světa. Sklon budovy v Abu Dhabi dosahuje 18 stupňů, což je více jak čtyřnásobek sklonu slavné šikmé věže v Pise, která je odkloněná od svislé osy jen o 3,9 stupňů. A rozdílů je víc.

Na rozdíl od věže v Pise, která se začala naklánět samovolně krátce po svém dokončení v roce 1173, sklon třiceti pěti podlažní věže Cupital Gate byl úmyslný. Věž byla navrhnutá do tohoto zvláštně ohnutého tvaru s cílem dostat se do Guinnessovy knihy rekordů, a to se jí podařilo ještě před dokončením. V lednu roku 2010 byla stavba mezinárodní komisí oficiálně uznána za nejvíce nakloněnou stavbu světa.

Konstrukce popírající zákony gravitace

Aby takováto stavba vůbec odolala gravitaci a dalším silám, jako jsou nápory větru a případně i seizmické vlivy, museli architekti a stavební inženýři navrhnout extrémně pevnou a odolnou konstrukci. V jejím centru je jeden mohutný pilíř, na který bylo použito patnáct tisíc kubických metrů betonu a deset tisíc tun oceli.

Budova se třiceti pěti podlažími stojí na hustě vyztužené železobetonové plošině s tloušťkou dva metry. Celá stavba je navíc k zemi ukotvena čtyři sta devadesáti pylony, které sahají do hloubky přes třicet metrů. Zešikmení stavby začíná od dvanáctého podlaží. Sklonu bylo dosaženo odstupňovaným vykonzolováním každého z dalších podlaží.

Vnější konstrukce stavby tvoří venkovní ocelový skelet známý jako diagrid – diagonálně orientovaná kovová síť vytvářející systém rovnostranných trojúhelníků, která mimořádně dobře odolává silám působícím ve vnitřní konstrukci i venkovním vlivům. V důsledku zakřivení fasády musel být každý kus skla na této budově vytvořený přesně na svoje místo, takže se tu nenajdou dvě skla se stejným tvarem a zaoblením.

Co se v nejšikmější stavbě světa nachází

Nová nejšikmější věž světa slouží jako komerční centrum s administrativními prostory a hotelem. Ve středu budovy ve výšce cca osmdesáti metrů se nachází atrium s oddychovou částí a plaveckým bazénem. Budova byla situována do blízkosti prosperujícího národního výstavního centra hlavního města Spojených arabských emirátů Abu Dhabi. Stavbu navrhla velká britská architektonická kancelář RMJM.

-pan-

Foto: RMJM