Společnost CENTRAL GROUP nabízí nejširší možnosti financování bytů, domů a parcel na našem trhu. Při pořízení bytu má klient na výběr ze 16 způsobů platby a při koupi rodinného domu s pozemkem z 15 způsobů platby. Čtyři typy úhrady jsou připraveny pro parcely. Od jara letošního roku společnost poskytuje každému zájemci o byt, dům nebo parcelu bezplatné vyřízení hypotečního úvěru. Podle vyhodnocení bonity klienta a podle dalších kritérií je zákazníkovi doporučena nejvhodnější hypoteční banka. Na základě plné moci pak firma vyřídí pro klienta vše potřebné – od obstarání všech podkladů nutných k žádosti o úvěr až po přípravu úvěrové smlouvy v bance. Obecně platí, že do 14 dnů od předání kompletní dokumentace bance má klient připravenou smlouvu k podpisu. „Od března společnost jednala v záležitosti poskytování úvěrů s více než 300 zákazníky. Po překontrolování bonity klientů činí úspěšnost přidělení úvěru téměř 99 %.“ vysvětluje ing. Eduard Šnek, pracovník prodeje společnosti CENTRAL GROUP. Průměrná hypotéka dojednaná společností CENTRAL GROUP se rovná částce 2.155.000 Kč. Poměr vyřizovaných úvěrů tvoří u bytových domů 46 % a u rodinných domů 50 %. Klienti CENTRAL GROUP uzavírají smlouvy nejčastěji s Českou spořitelnou a GE Capital Bank. K dalším možnostem financování bytů patří program 100.000 + SPLÁTKY, kdy klientovi stačí k pořízení nového bytu v Praze jen 100 tisíc korun. Následně pak hradí měsíční hypoteční splátky od necelých 6.000 korun měsíčně. Díky možnosti volného splácení ceny, hradí klienti podle svých potřeb a možností. Při podpisu smlouvy je třeba zaplatit jen 10 % z ceny a zbytek následně hradit v libovolných splátkách kdykoliv podle potřeb klienta až do jednoho roku od dokončení stavby. Společnost nabízí svým klientům i další program financování s odkladem platby až na 12 měsíců. Zákazník zaplatí jen 10 % z ceny bytu nebo domu s pozemkem při podpisu smlouvy a zbývajících 90 % z ceny může následně doplatit až do dvanácti měsíců po dokončení stavby. „Podle dostupných informací je CENTRAL GROUP jedinou společností, která takový program financování bytů nabízí.“ dodává ing. Eduard Šnek. Pro maximální právní jistotu klienta je připravena možnost notářské úschovy finančních prostředků. Pro toho, komu nevyhovuje žádný z nabízených způsobů platby, zpracují pracovníci prodeje zcela individuální platební kalendář podle jeho finanční situace. -CENTRAL GROUP-