Víte, jak vypadá průměrný český byt? Byl postaven někdy mezi lety 1946 a 1970, má dvě nebo tři místnosti a žijí v něm dva až tři lidé. Zcela „neprůměrné“ jsou naopak byty postavené po roce 1991. Je jich totiž jen něco málo přes osm procent. Stejně „vzácné“ jsou pak i domy postavené před koncem první světové války – těch je přibližně jedenáct procent. Ovšem pokud pro ně máte slabost, přestěhujte se na Prahu 1, protože tam na takový narazíte dokonce s pětašedesátiprocentní pravděpodobností. Český statistický úřad nedávno zveřejnil další zpřesněné údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a můžeme mezi nimi najít i některé poměrně zajímavé údaje. Část z nich se týká právě stáří domů. Statistici například zjistili, že českým domům je v průměru 46,9 let. Přitom průměrně nejstarší domy jsou v centru Prahy, na Ústecku (55,9 let), Karlovarsku (55 let), Liberecku (54,5 let) a naopak nejmladší jsou na Zlínsku (41 let) a v Moravskoslezském kraji (42 let). Podle nových údajů celé tři čtvrtiny trvale obydlených domů byly postaveny před rokem 1980. Naopak po roce 1991 se postavilo pouze 11 % domů. Jestliže tedy bydlíte v nějaké moderní a pohodlné novostavbě, můžete si gratulovat, protože velká většina vašich spoluobčanů podobné štěstí ani zdaleka nemá. Ačkoliv takové bydlení v pěkně opraveném renesančním zámečku může mít také něco do sebe…

Období výstavby domů a bytů v ČR
Období výstavbyTrvale obydlené domyByty
do 191916%11%
1920 - 194520%15%
1946 - 198039%49%
1981 - 199014%17%
1991 - 200111%8%

Zdroj: ČSÚ
Se stářím bytů úzce souvisí i počet nově vzniklých bytových jednotek. Ukazatele za posledních třicet let naznačují, že nejvíce bytů vzniklo v období let 1970 a 1980 a od té doby se velikost tohoto přírůstku snižuje. Sedmdesátá léta byla zlatým obdobím masové výstavby sídlišť, která jsou sice v dnešní době se svými umakartovými, ačkoliv stále častěji zrekonstruovanými koupelničkami mnohým trnem v oku, ale stále poskytují slušné bydlení statisícům více či méně spokojených lidí.

Počet a procentní podíl obydlených a neobydlených bytů
Údaje k datuCelkový počet bytůz toho
trvale obydlenéneobydlené
1.12.19703 216 6313 088 84196 %127 7904 %
1.11.19803 781 4113 494 84692,4 %286 5657,6 %
3.3.19914 077 1933 705 68190,9 %371 5129,1 %
1.3.20014 369 2393 828 91287,6 %540 32712,4 %

Zdroj: ČSÚ
Zajímavým fenoménem je skutečnost, že i přes snižující se počet nových bytů stále roste počet bytů neobydlených. Zatímco v roce 1970 jich byly pouze 4 %, v roce 2001 už je to více než 12 %. Netřeba asi připomínat, že mezi neobydlené byty se ve statistikách zahrnují i byty využívané k přechodnému bydlení, rekreaci, byty nezpůsobilé k bydlení, byty v přestavbě, rekonstrukci nebo těsně po kolaudaci apod. To znamená, že zvyšující se počet neobydlených bytů nemusí znamenat pouze větší počet spekulativně držených a draze načerno pronajímaných bytů s regulovaným nájemným, ale i větší množství chat, chalup a přestavovaných domácností. Každopádně, ať už je to tak nebo tak, podobných trvale neobydlených bytů bylo v roce 2001 napočítáno přes půl milionu, přičemž přes 300.000 jich bylo v obcích do 5.000 obyvatel a zhruba 90.000 ve velkoměstech. Hlavním důvodem neobydlenosti bytů v menších obcích byla rekreace (48,7 %) a ve velkoměstech užívání k přechodnému bydlení (40,6 %).

Neobydlené byty (2001)
Celkový počet neobydlených bytůz toho
obydlené přechodněsloužící k rekreacinezpůsobilé k bydleníostatní
540 327