Přehradní nádrže slouží především k regulaci řek, ochraně před povodněmi, dále také jako zdroj vody pro obyvatelstvo, průmysl a zemědělství a k výrobě elektrické energie. Okrajově mohou sloužit k rekreačním účelům, rybolovu a vodním sportům. Pojďme se společně podívat na ty největší a nejzajímavější na světě.

1. Ťin-pching I, Čína

Největší přehradou světa je Ťin-pching I, klenbová přehrada, která kromě využití vodní energie pomocí vodní elektrárny o šesti Francisových turbínách slouží i jako protipovodňová ochrana a obrana proti erozi. Dokončena byla v roce 2014 a její výška činí 305 metrů.

Zdroj: Youtube

2. Nurek Dam, Tádžikistán

Stavba přehrady Nurek v jihozápadním Tádžikistánu trvala i s instalací devíti generátorů pro hydroelektrárnu devatenáct let a dokončena byla v roce 1980. Od té doby se přehrada s výškou rovných 300 metrů pyšnila po dlouhá léta titulem nejvyšší přehrady světa, než ji o něj obrala o pět metrů vyšší zmíněná přehrada v Číně. Centrální nepropustné cementové jádro přehrady je na šířce sedmi set metrů obklopeno zásypem horniny a zeminy. Celkový objem stavby přehrady je 54 milionů kubíků.

Zdroj: Youtube

3. San Luis Dam, Kalifornie

Vodní nádrž San Luis najdeme v Kalifornii zhruba 80 kilometrů jihovýchodně od San José. Jedná se o největší světovou nádrž, která se nenachází na vodním toku. Valná většina vody je do nádrže přiváděna akvadukty, a to především z vnitrozemské delty řek Sacramento a San Joaquin 130 kilometrů severně. Vlastní přehrada nádrže je skoro šest kilometrů dlouhé a 116 metrů vysoké sypané monstrum s celkovým objemem 60 milionů kubíků. Voda z nádrže je využívána především pro zemědělství – zásobuje až 400 000 hektarů zemědělské půdy v údolí San Joaquin.

Zdroj: Youtube

4. Oroville Dam

250 kilometrů severně od přehrady San Luis se nachází přehrada Oroville, která je s 235 metry nejvyšší přehradou v USA. Sypaná přehrada byla vybudována v 70. letech a vytvořila jezero Oroville, které je druhým největším umělým jezerem v Kalifornii. Jezero sjednocuje čtyři přítoky řeky Feather, jejíž hlavní tok začíná právě pod samotnou přehradou. Více než dva kilometry dlouhá přehrada nebyla v roce 2017 daleko od kolapsu, když velmi mokrá zima zapříčinila rozsáhlé poškození hlavního i nouzového přelivu. Tato událost vedla k evakuaci skoro dvou set tisíc lidí, ale přehrada nakonec náporu přírody odolala.

Zdroj: Youtube

5. Gardiner Dam

Sypaná přehrada Gardiner v kanadské provincii Saskatchewan utváří společně s menší přehradou Qu’Appelle jezero Diefenbaker. Samotná přehrada Gardiner je pět kilometrů dlouhá, 64 metrů vysoká a celkový objem stavby dosahuje 65 milionů kubíků.

Zdroj: wikipedia.org, lideazeme.cz