Lepší je budovat střechu novou, než opravovat stávající. Je to dokonce zpravidla jednodušší a často - po důkladném dlouhodobém ekonomickém rozboru - i ekonomičtější. Jenže stačí nahlédnout do statistiky a vidíme, kolik střech se dělá nových a kolik se jich v různé míře a rozsahu opravuje. Dílčí oprava střechy je jako chirurgický zásah do fungujícího organismu. Proto, dříve než-li se pro takový zásah rozhodneme, je nutné uskutečnit některé nezbytné kroky: Opravu většího rozsahu, jako jsou instalace střešních oken, vikýře, změna konstrukce, zesílení kvůli těžší krytině, půdní vestavba či izolace, je třeba opatřit projektem od projektanta a stavebním povolením od stavebního úřadu. Je nutné udělat si jednoznačnou představu, o tom, co chceme a proč. Rozsáhlejší práce na střeše či půdě vyžadují naprosto přesné zadání. Projektanta je třeba uvážlivě zvolit a sdělit mu své představy o použitých materiálech a finančních možnostech. Dobrý výběr kvalitního projektanta je opravdu důležitý. Proto také řada realitních a stavebních firem nabízí kompletní inženýrské zabezpečení tzv. inženýring, vč. zajištění projektanta, dodavatele, stavebního povolení, kolaudace a dozoru v průběhu stavby. Je nutné se rozhodnout, zda pověřit projektanta naším zastupováním či ne. Pokud se tak stane, musí být vybaven naším zmocněním. Předložit projektovou dokumentaci příslušným orgánům. U staveb takovéhoto rozsahu to zabezpečuje projektant, stejně jako stanoviska odborných orgánů, jež se k projektu vyjadřují (energetik, plynárny, památková péče, útvar hlavního architekta, hygienik, požárníci). Autor: archiv Vybrat dodavatele je rozumné osobně či prostřednictvím projektanta oslovit více odborných firem a vyžádat si od nich písemnou materiálovou, cenovou a termínovou nabídku. Solidní odborná firma nabídne pro konkrétní typ střechy, tvar, laťování a bednění několik kvalitativních i cenových řešení. Výběr firmy je důležitý i proto, že při špatné dohodě či dokonce beze smlouvy, může dojít k řadě nepříjemných problémů. Výměnu střešní krytiny na staré konstrukci, je-li ovšem tato konstrukce neporušená, lze provést, ale nosnost stávající konstrukce stejně jako její neporušenost, by měl posoudit odborník. Opravu shodnou krytinou, při nezměněném tvaru střechy, stačí podle stavebního zákona pouze ohlásit. Výměna střešních krytin a provedení nové konstrukce je sice řešení nákladnější, zato radikální a s životností daleko delší, než jakou umožní položení sebelepší nové krytiny na konstrukci starou, kterou je sice možné hodnotit jako dobrou, ale ať chceme či nechceme, jistou část své životnosti už má za sebou. Je dobré si najít poradce. Poslouží k tomu informace z médií, konkrétní příklady z okolí i zkušenosti známých, které nám na vlastních - nezávislých zkušenostech - usnadní rozhodování. Velmi dobré zkušenosti mají i odborní pracovníci stavebních úřadů, kteří stavby povolují a kolaudují. Při kolaudaci se totiž plně prokáže kvalita projektanta i stavební firmy. Vyplatí se maximální pozornost při přípravě stavby. Nejdražší změny jsou ty v průběhu stavby a úplně nejhorší jsou dodatečné laické zásahy při realizaci. - Olga Koníčková -