Jelikož ještě není zcela jisté, že stávající výše státní podpory hypotečních úvěrů zůstane v maximální výši i v příštím roce, snahou mnoha lidí bylo podat žádost ještě letos a zároveň uzavřít smlouvu. Důsledkem toho je stav, že některé hypoteční banky jsou zahlceny a další žádosti do konce roku již nepřijímají. Zájemce o hypoteční úvěr, který zároveň splní podmínky pro získání státní podpory, musí proto dnes jenom doufat, že v novém roce nedojde k výrazným změnám. Současná doba (tento rok) je prozatím nejvýhodnějším obdobím, kdy požádat o hypoteční úvěr. Důvodem je kombinace dosud nejnižších úrokových sazeb a nejvyšší státní podpory, která dosahuje čtyř procent. V příštím roce zatím nelze vyloučit, že dojde k jejímu poklesu. Možné snížení státní podpory vychází ze zákona, kdy její výše se odvíjí od průměrné sazby hypotečního úvěru v předchozím roce. Pouze v případě, kdy tato hodnota překročí hranici deseti procent, výše podpory se nezmění. Tato varianta je ale velmi nepravděpodobná, neboť prozatím se průměr pohybuje okolo hodnoty 8,8 %. K zachování stávající maximální výše státní podpory by však přesto mohlo dojít i v příštím roce. Vše záleží na jednání vlády, které na toto téma proběhne počátkem příštího roku. Impulsem k němu je návrh Ministerstva pro místní rozvoj, aby ona čtyři procenta zůstala zachována další rok. Jaký bude výsledek, prozatím nelze předvídat, určitá naděje zde však je. V souvislosti s výší státní podpory mohou být prozatím klidní jen ti jedinci, kteří stihli uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru ještě v tomto roce. Splní-li zároveň podmínku, že hypotečním úvěrem je financována nová bytová jednotka, mohou o statní podporu požádat. V jejich případě se stále bude jednat o čtyři procenta, přestože pro ostatní dlužníky bude již připadat v úvahu nižší sazba. Kdo to ale ještě nezvládl v tomto roce, má s nejvyšší pravděpodobností smůlu, neboť za zbytek dnů se to již nestihne. -HN-