Vztah mezi Nemetschek Group, jednou z vedoucích technologických skupin na světě, která se zabývá navrhováním, stavbou a managementem budov a nemovitostí a firmou Adobe Systems Inc. bude nadále pokračovat formou úzké spolupráce. Svou roli technologických lídrů tyto dvě společnosti upevňují zavedením PDF jako formátu budoucnosti pro výměnu dat ve stavebnictví. Cílem strategického spojenectví je optimalizace postupů architektů a projektantů. Proto bude Nemetschek do svého softwaru CAD Allplan integrovat funkci generování PDF na základě originálních knihoven Adobe PDF.

„Interoperabilita, výměnné datové formáty a efektivní postupy jsou pro architekty a projektanty stále důležitější. Partnerství s firmou Adobe je proto rozhodujícím krokem na cestě ke splnění těchto požadavků trhu,“ vysvětluje Michael Westfahl, člen řídícího výboru, odpovědný ve firmě Nemetschek za prodej a marketing. Ústřední složkou spolupráce je získání licence na produkt Adobe PDF Library Software Developer Kit pro firmu Nemetschek. Uživatelé pak mohou vytvářet soubory PDF zevnitř Allplanu. Tyto soubory PDF obsahují inteligentní funkce, jako jsou vrstvy, informace o měřítku, text s možností vyhledávání a trojrozměrné modely.

Optimalizované postupy pro uživatele a zákazníky

Podstatné rozšíření etablovaných funkcí PDF v systémech CAD usnadní v budoucnu architektům a projektantům vyměňovat si a porovnávat výkresy a projektovou dokumentaci se zákazníky a partnery. Je totiž možné nejen obvyklé vytváření souborů PDF s vrstvenou strukturou přímo z Allplanu, ale soubory PDF mohou být do Allplanu také reimportovány.

Uživatelé mohou navíc slučovat výkresy návrhů, projekčních výkresů a výkresů z jiných zdrojů do jednoho souboru PDF bez ohledu na formáty rozhraní závislé na prodejci. To znamená optimalizované postupy pro odesílatele i příjemce dokumentů. Do procesu koordinace stavby mohou být tedy zahrnuty všechny zúčastněné strany; tím se zajistí, že bude zachován jasný záznam schvalovacího procesu. Současně vzrůstá důležitost formátu IFC (Industry Foundation Classes) optimalizovaného pro mezinárodní výměnu dat na bázi podnikatelského informačního serveru.Využití PDF umožňuje zkrátit plánovací cykly a současně redukovat projektové náklady. Použití PDF navíc zaručuje spolehlivou výměnu informací v technickém projektovém týmu, protože v budoucnosti mohou být výkresy a modely chráněny před neoprávněným vstupem a důvěrné informace před zneužitím. „Adobe a Nemetschek sdílejí představu o Adobe PDF jako o klíčové složce dokumentačních procesů pro AEC (architecture, engineering, construction),“ říká Tom Hale, senior vicepresident divize Knowledge Workers Solutions Business Unit firmy Adobe. „Tímto strategickým spojením umožníme našim společným zákazníkům formou efektivnějších komunikačních procesů zvýšit hodnotu realizace PDF.“

Zdroj: Nemetschek