Nemoc stonků a stébel. Stonek po napadení černá a rostlina hyne. Výskyt způsobuje přelití zeminy a špatná výživa půdy. Rostlina znovu obrůstá novými listy. Ochrana: při velkém napadení rostliny, rostlina hyne. Při menším výskytu je možno ještě rostlinu zachránit. Povrch zeminy a okolí stonků je nutno posypat roztlučeným dřevěným uhlím nebo sírou. Hlídat zálivku, nepřelévat.