Onemocnění je houbovité. Stonky a celá rostlina se jeví jako měkká a zahnívá. Houba se množí velmi rychle a rostlina rychle hyne. Ochrana: při malém napadení odstraníme všechny napadené části rostliny. Při velkém poškození rostliny se musí zničit spolu s rostlinou zemina i květináč. Je potřeba rostliny zalévat mírně a mít je umístěné v dobře větratelném prostředí.