Jestliže jste dosud neodeslali všechny peníze potřebné pro připsání maximální státní podpory na svůj účet do stavební spořitelny, neotálejte příliš dlouho! Zpřísnily se podmínky pro včasné zaslání částky a zbytečným váháním byste se mohli připravit třeba o několik tisíc korun. Podle zákona o stavebním spoření se státní podpora dnes, stejně jako dříve, vypočítává z částky, kterou klient skutečně uspoří v daném kalendářním roce. Letos poprvé však spořitelny upozorňují, že podle současného právního výkladu nebudou do výpočtu státní podpory započítávat platby, které sice byly zadány ještě v roce 2004, ovšem kvůli různým administrativním či procesním zpožděním dorazily do spořitelny až v lednu 2005. Jestliže tedy chcete získat státní podporu za tento rok v plné (či vámi očekávané) výši, musíte peníze na účet poslat s dostatečným předstihem, abyste měli jistotu, že nejpozději 31. 12. 2004 budou skutečně připsány na váš účet. Rozhodující pro výpočet státní podpory totiž nebude datum zadání platby, ale právě datum připsání peněz na účet. Jak zaplatit včas? Když peníze na účet stavební spořitelny vkládáte bezhotovostně, např. příkazem k úhradě, případně trvalým příkazem, měli byste si u své banky ověřit, jak dlouho bude připsání peněz ve skutečnosti trvat a jaké lhůty banka garantuje v období před koncem roku. Situace se u jednotlivých bank liší, ale většinou počítejte alespoň se dvěma nebo lépe třemi dny. Samozřejmě však bude lepší, když platbu zadáte pro jistotu ještě dříve. Necháte-li bezhotovostní převod peněz na poslední chvíli, vystavujete se riziku, že při platbě dojde k nějaké chybě, kvůli které nebude akceptována, a vy nebudete mít dost času na její opravu. Možností omylů je přitom mnoho: od zadání chybného čísla účtu, přes nepřijetí příkazu zadaného přes sběrný box kvůli nepřesnému podpisu, až po chybu na straně banky nebo spořitelny. V minulých letech mělo např. mnoho klientů problémy se správným zapsáním čísla účtu u Buřinky, které se skládá z předčíslí a samotného čísla účtu odděleného pomlčkou. Tato pomlčka je přitom nedílnou součástí čísla účtu a je třeba ji na příkazy vypisovat, protože bez ní nebude platba uskutečněna. Mnoho klientů však na ni zapomíná a kvůli ní může přijít o celou státní podporu za daný rok. Platby poštovní poukázkou (složenkou) jsou ještě o něco pomalejší než bezhotovostní převody. Přestože v minulých letech spořitelny tolerovaly, když jste peníze na poště zaplatili nejpozději 31. 12., letos tomu tak podle jejich vyjádření nebude. Zkuste si proto určitě najít cestu na poštu ještě před Vánoci, protože jen tak budete mít jistotu, že peníze opravdu dorazí na váš účet včas. Pokud jste zvyklí peníze do stavební spořitelny nosit vždy těsně před koncem roku v hotovosti, máte relativně nejvíce času. Peníze vložené v hotovosti přímo na přepážce stavební spořitelny by na účet měly být připsány týž den. To znamená, že teoreticky stačí, když peníze vložíte 31. 12. 2004. Měli byste ovšem vzít v úvahu možná omezení otevíracích dob poboček, dlouhé fronty klientů, kteří smýšlejí podobně jako vy, a především stres na poslední chvíli. Nezapomeňte také na to, že např. v Hypo stavební spořitelně za vklad v hotovosti zaplatíte navíc 20 Kč. Ať už zvolíte jakoukoliv z možností zaslání peněz na účet, opravdu příliš neváhejte, ušetříte si tak mnoho starostí a především nepřijdete o několik tisíc korun státní podpory za letošní rok. Nejlépe bude, když si ještě před koncem roku zkontrolujete, že peníze na účet skutečně dorazily. Pracovníci spořitelen by vám to měli sdělit na klientských telefonních linkách, případně můžete využít některého z přímých přístupů k účtu, které nabízí např. Raiffeisen stavební spořitelna (přes internet či mobilní telefon) nebo Buřinka (pro klienty České spořitelny přes Servis24). Poslední možnost, jak získávat i v dalších letech podporu až 4.500 Kč ročně Na původní státní podporu ve výši 25 % z vkladů z maximálně 18.000 Kč ročně (tedy max. 4.500 Kč) mají nárok pouze ti klienti, kteří smlouvu založili nejpozději do 31. 12. 2003. Samotné datum založení však nestačí. Na smlouvě, u které chcete původní výši státní podpory čerpat i v budoucnu, musí být zároveň k 31. 12. 2004 uplatněn nárok na státní podporu. To znamená, že chcete-li si být jisti, měli byste ještě do konce roku zkontrolovat, jestli u dané smlouvy máte nárok na státní podporu skutečně uplatněn, a pokud tomu tak není, co nejrychleji to napravit. Máte-li smluv o stavebním spoření několik, zkontrolujte, jestli máte jako smlouvu se státní podporou označenou skutečně pouze tu, u které si tento nárok chcete uchovat co nejdéle. Jestliže při převádění nároku na státní podporu z jedné smlouvy na druhou došlo k určitým nesrovnalostem (např. nedopatřením uplatňujete státní podporu u více smluv), mohli byste v příštích letech splakat nad výdělkem. Pozdější změny se budou řídit novým zákonem se státní podporou max. 3.000 Kč ročně. Pokud jste smlouvu založili až v letošním roce nebo se ji dokonce teprve chystáte založit, nárok na původní výši státní podpory u ní nemáte a letos i v dalších letech na ni můžete čerpat pouze státní podporu podle nového zákona, ve výši 15 % z vkladů z maximálně 20.000 Kč (tedy max. 3.000 Kč ročně). -si-