V každém komíně vzniká při topení vlhkost. Pokud užíváme tepelné spotřebiče nové generace, především na zemní plyn, procento vlhkosti prudce vzrůstá. Při ochlazování spalin v komínovém průduchu pak vzniká velké množství vysrážené kapaliny s obsahem škodlivin. Ty stékají po vnitřní stěně komína a když si pořídíme nevhodný komín, například pouze zděný, tak se nám stane, že vlhkost proteče a vytvoří na stěnách fleky. K nepříjemnému provlhnutí také může dojít, když se rozhodneme změnit topení. Tepelný spotřebič spolu s kouřovou cestou tvoří jednu funkční jednotku, a pokud komín nepřizpůsobíme novému spotřebiči, může se stát, že do té doby suchý komín náhle provlhne a časem se pak začne i rozpadat. Na tyto všechny eventuality bychom proto měli myslet včas a při stavbě nového komína nebo celého domku si vybrat komín, který je pokud možno “nenasákavý”. “Nenasákavý” komín K jeho základním stavebním prvkům patří tvárnice, izolace a komínová vložka. Ta obalená izolací zabraňuje ochlazování spalin. Vnější plášť komína je pak tvořen betonovými tvárnicemi, které mají v rozích kanálky, kterými proudí vzduch, aby byla odvedena případná vlhkost. Kondenzát, vzniklý uvnitř vložek pak odtéká do specielního šamotového dílu, který je umístěn pod první vložkou a odvádí tuto vysráženou vlhkost do jímky nebo do kanalizace. Přes všechna opatření je ovšem nejlepší, když se kondenzátu v komíně tvoří co nejméně. To ovlivníme vhodnou volbou průřezu komína. Pokud budeme mít komín příliš velký, budou spaliny proudit pomaleji. Současně se však budou rychleji ochlazovat a vytvoří se daleko větší množství kondenzátu. Před pořízením komína bychom se proto měli obrátit na budoucího dodavatele komína a požádat ho, aby nám navrhl nejvhodnější průřez komína. Podstatnou roli přitom hraje účinná výška komína, to znamená rozdíl výšek napojení spotřebič ke komínu a ústí komína. Kvalitní komínová vložka Mnozí z nás ještě používají laciné hliníkové vložky, které jsou však pouze krátkodobým řešením problému vlhkosti v komíně. Hliník není totiž odolný vůči agresivnímu kondenzátu v podobě vodní páry s obsahem škodlivin a brzy dochází k jeho proděravění. Nejideálnější komínovou vložkou je kvalitní šamot. Výborně vyhovuje, ať už topíme tuhými palivy s vysokými teplotami spalin nebo plynnými či kapalnými palivy nebo používáme k vytápění biomasu nebo bioplyn. Komín na klíč Protože většina z nás je v této oblasti laiky, nedokážeme se vždy rozhodnout, jak by vlastně náš komín měl vypadat. V takovém případě je opravdu nejlepší svěřit se zkušené firmě, která má atest od výrobce a nechat si postavit kompletní kvalitní komín. Ten by pak měl splňovat řadu požadavků: být vhodný pro všechny typy paliv, vhodný pro vysoce účinné kotle s teplotou spalin nad 30oC, odolný proti vyhoření, proti vlhkosti, kyselinovzdorný a bezpečný v případě, že dojde k samovolnému vznícení sazí. Dobrý komín šetří vedle energie i životní prostředí. Na takovýto univerzální komín bývá záruka třicet let. Čeho se vyvarovat? Častou příčinou vadného chodu komína bývá šetření na nesprávném místě. Šetrný zákazník občas přijde s nápadem, že některý prvek jednoduše vypustí a nahradí ho něčím jiným. Další chyby se mohou dopustit řemeslníci, kteří nečtou montážní návod, a pak třeba zasypou šamotovou vložku nějakým materiálem. Tím ji zbaví možnosti pohybu, který je pro ni nezbytný, aby přečkala v pořádku zahřívání. Chybovat se ovšem může již při projektování, když se komín navrhne u obvodové zdi, kde prochládá, vlhne a navíc působí neesteticky. I naši pradědové už věděli, že nejlepší poloha komína je uprostřed domu. Ceny komínů Závisejí na výšce a průměru komína. Universální komínový systém vysoký 10 m, což v průměru odpovídá jednopatrovému, popřípadě jeden a půl patrovému domku, určený pro plynový kotel o výkonu 30 kW, přijde zhruba na 20.000 Kč + 22 % DPH. Dvouprůduchový komín nebo komín s větrací šachtou, kudy může vést elektroinstalace nebo anténní rozvody, bude při stejné výšce stát okolo 35.000 až 40.000 Kč + DPH. -Schiedel-