Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos neboli nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období. (Zdroj: historic.cz)