Neoprávněná stavba - jedná se o neoprávněný zásah do vlastnického práva vlastníka pozemku. Stavebník nemá občanskoprávní titul na pozemku stavět. Žalobu na odstranění neoprávněné stavby může podat jen vlastník pozemku, na kterém je zřízena neoprávněná stavba nebo její část.