Propracovanost typových detailů ve spojení s vhodným projektem a výbornými tepelněizolačními vlastnostmi cihel řady POROTHERM 44 EKO+ umožňuje zvládnout Autor: archiv výstavbu pasivního rodinného domu. A to s tloušťkou zdiva pouhých 44 cm a bez nutnosti toto zdivo dále zateplovat. Jak se prokázalo, právě typové detaily řešící správné napojení stěn na základy a oken a střechy na stěny mohou být rozhodujícím prvkem pro získání bydlení v pasivním energetickém standardu.

Důležitost vlivu správného řešení detailů potvrdila studie, kterou si společnost Wienerberger nechala zpracovat na ČVUT Praha. Práce se zaměřila na výstavbu z cihel řady POROTHERM 44 EKO+, s nimiž se počítalo zejména pro nízkoenergetické bydlení. K cihlám typové řady POROTHERM 44 EKO+ patří i broušené cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi a POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX. Se správným řešením detailů se zájemci mohou seznámit v publikaci „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“, která je k dispozici na webových stránkách společnosti Wienerberger.

Norma pro pasivní dům

Autor: archiv Dle platných norem musí mít rodinný dům, jenž má být zařazen do kategorie energeticky pasivní stavby, měrnou potřebu tepla na vytápění EA < 20 kWh/(m2.rok). V případě typového rodinného domu Titan, který studie posuzovala, se podařilo při použití cihel POROTHERM 44 EKO+ a správném řešení typových detailů dosáhnout měrné potřeby tepla na vytápění 19,9 kWh/(m2.rok). Stavba tak splňuje kritéria pro pasivní domy i bez realizace dodatečného a nákladného zateplení zdiva.

Efektivita spočívá ve správném řešení detailů

Až doposud bylo základem stavění v pasivním energetickém standardu především navyšování tlouštek izolací. Podle výsledků studie pro dosažení obdobných energetických hodnot stačí dodržet správné provedení stavebních detailů obvodového zdiva, jež se dosud mnohdy podceňovalo.

Z hlediska vlivu jednotlivých detailů na energetickou náročnost bydlení hraje rozhodující roli správné napojení oken v Autor: archiv ostění, nadpraží a parapetu, následuje napojení obvodové stěny na základovou desku (či základové pásy) a souhrn končí napojením střechy na zdivo.

U typového domu Titan úspory až 18 %

Úspory, jichž lze dosáhnout jen dodržováním předepsaných technologií a systémových řešení, jsou skutečně velké. Například u typového rodinného domu Titan činil rozdíl v teple potřebném na vytápění domu s dobře řešenými detaily oproti stejné stavbě, která se tímto nezabývala, překvapivých až 18 %. Dodržet řešení detailů přímo na stavbě se tak určitě vyplatí. A to nejen vzhledem k minimálním nákladům na topení, ale také kvůli možnosti získat dotaci z programu Zelená úsporám.

Více informací o cihlách POROTHERM, typovém domu Titan a příručce „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“ naleznete na www.porotherm.cz.

Doplňující informace:

Typový dům Titan Autor: archiv Dvoupodlažní rodinný dům s pultovou střechou určený pro 3 – 5 osobpočet obytných místností – 4 plocha zastavěná – 74 m2 plocha užitková – 111 m2 plocha obytná – 81 m2

Pořizovací cena domu na klíč: cca 3724000 Kč (v pasivním standardu)Roční náklady na vytápění: cca 5702 Kč (v pasivním standardu)

Další konstrukce pasivního domu TITAN z POROTHERM 44 EKO+:Okna: izolační trojsklo, lepený rám dodatečně izolovaný PUR pěnouVětrání: mechanické větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperací)Stěny: POROTHERM 44 EKO+ s omítkami POROTHERMPodlahy: izolované tepelnou izolací tl. 25 cmStřecha: izolovaná tepelnou izolací tl. 33 cm

-Wienerberger-