Zahrady se bez cest neobejdou, nebo ještě lépe řečeno, my se neobejdeme bez cest v zahradách, neboť nám slouží k propojení jednotlivých zón - spojují nás s užitkovou, odpočinkovou a okrasnou zónou zahrady, případně se sklepem, altánem nebo studní. Zkrátka na každé zahradě jsou zapotřebí jednoduché komunikace, abychom se vždy pohodlně dostali kam potřebujeme a přitom si zbytečně nenanosili domů nečistoty. Cesty, cestičky, odpočívadla či vjezdy výrazně ovlivňují vzhled zahrady. Než se tedy dáme do jejich budování, je potřeba si dobře rozmyslet k jakému účelu ta či ona cesta bude sloužit, aby do zahrady zapadla a zvýšila její estetickou hodnotu. Cesta k domu a zahradní cestičky Hlavní cesta, kterou se dostáváme od vrat do domu, by měla být širší, přímá a rovná se zarovnanými okraji. Pro její vybudování se bude nejlépe hodit některá z mnoha nabízených dlažeb – betonová, kamenná, zámková, zatravňovací atd.. Naproti tomu cestičky, které vedou zahradou by měly být užší, nemusí mít vodorovné okraje a nemusí vést přímo, pro jejich budování je lépe využít přírodních materiálů. Ke zhotovení takovýchto zahradních cest se často využívají ploché kameny, které je možné zalít do betonu nebo jen volně zapustit do trávníku. Při volném zapuštění na sebe kameny nemusí navazovat, ale musí být zapuštěny alespoň tak daleko od sebe, aby respektovaly přirozenou chůzi, tedy délku kroku cca 70 cm a šířku kolem 60 cm. Pěkně také působí cestičky na jejichž vybudování bylo použito dřevo. Často je možné vidět cestičky z pražců, ale mnohem praktičtější jsou cestičky z dobře vysušené a naimpregnované kulatiny. Jednodušší úpravou a levnější alternativou je možnost vysypat cesty například pískem, říčním nebo drceným štěrkem nebo drcenou kůrou. Údržba těchto cest je však náročnější a za deštivého počasí i dosti nepraktická. Výhodnější jsou oblázky volně položené nebo zalité do betonu. Zahradní odpočívadla Pro zahradní odpočívadlo je nejdůležitější rovnost povrchu. Je vhodné ho tedy vytvořit z dlaždic nebo velkých nepravidelných kamenů. Zahradní nábytek pak bude stát pevně na širších deskách položených do dokonalé roviny, takovýto povrch rovněž zabrání zbytečnému vyklání. Pokud bychom volili drobnější dlažbu, která má samozřejmě i více spár, tak se můžeme rozloučit s myšlenkou na vytvoření rovného povrchu, jediné co vznikne bude hodně nerovný a členitý povrch. Vjezdy Pro vjezdy do garáží se nejlépe hodí dostatečně silné betonové nebo kamenné dlaždice. Rozhodně zde dlouho nevydrží povrch ze slabých desek, který po krátkém čase popraská. Dále by bylo chybou na vjezd do garáže nebo hlavní cesty použít dřevěnou dlažbu (fošny, špalíky, pražce, atd.). Takový povrch by zvláště ve stinných, vlhkých místech rychle obrostl řasami či mechem. Dřevěný povrch je navíc nepraktický z toho důvodu, že ve vlhkém počasí klouže.