Šumava, přírodní fenomén, představuje jednu z nejoblíbenějších destinací pro rekreaci. Za poslední dobu vznikla kolem vodní nádrže Lipno celá řada nových apartmánů a jiných rekreačních objektů. Většinou se jedná o průměrnou výstavbu s absencí přidané hodnoty. Projekt dvojdomu od studia Sync Architecture se svým způsobem vymyká, nemá sedlovou střechu s přesahem, dřevem obložené fasády a další detaily tradiční architektury.

Pozemek o ploše téměř 15 hektarů na dohled nádrže Lipno byl předurčen k výstavbě rekreačního areálu s deseti samostatně stojícími vilami. Malá hustota a odstupové vzdálenosti vytvářejí dostatečné soukromí jednotlivých domů. Způsob zástavby zachovává krajinný charakter a působí přirozeně.

Typologie dvojdomu

Zadání investora bylo specifické z hlediska budoucího využití objektu. Architekt navrhuje většinou dům přímo pro konkrétního klienta, uživatele. V tomto případě měl být dům určen k pronájmu, a to hned pro tři různé skupiny: jedna velká rodina, dvě menší rodiny dohromady nebo dvě menší rodiny každá zvlášť. Takové zadání klade velký důraz na dispoziční uspořádání. Oddělení společných a soukromých prostor přivedlo architekty k typologicky nestandardnímu řešení a tím je dvojvila. Dvojvila představuje kombinaci rodinného a řadového domu a poskytuje jak soukromí, tak zároveň možnost společného trávení volného času, což je při rozhodování, jak strávit dovolenou, jedním z důležitých faktorů.

Lipenský dvojdům 5 Autor: Archiv firem Autor: Archiv firem

Přirozeně svažitá topografie pozemku a přechod mezi veřejným prostorem budoucího areálu a soukromou zahradou předurčila orientaci vily směrem východ-západ. Klesající profil terénu směrem od ulice k jezeru a maximální přípustná výška zástavby v podobě dvou podlaží určila maximální podlažnost. V úrovni ulice, hlavního vstupu do domu, je viditelná pouze jednopatrová hmota domu s krytým parkovacím stáním. Nevytváří pohledovou bariéru, ale zachovává volný průhled na přehradu. V této úrovni se nachází hlavní obytná část s kuchyní a jídelnou. Přímé schodiště ústí o stupeň níže na úroveň zahrady. Toto podlaží je částečně zapuštěné do terénu a při pohledu ze zahrady hmota domu graduje do dvou podlaží.

DALŠÍ INSPIRACI Z ARCHITEKTURY NAJDETE ZDE:

Dispoziční řešení obou domů je identické a vůči sobě zrcadlově obrácené. V úrovni zahrady je mezi ně vložen přízemní spojující krček se saunou a ochlazovnou.

Estetika betonu

Konstrukčně je objekt řešen jako kombinace železobetonových konstrukcí a Liaporbetonu. Podlahy, stropy a obvodové konstrukce jsou provedeny z pohledového, tepelněizolačního lehkého Liaporbetonu. Lehké keramické betony jsou použity ve formě bez vyztužení, vyztužené i předpjaté. Pohledovému betonu přisuzují architekti vysokou architektonickou a estetickou hodnotu, proto ho ponechávají ve své přirozené podobě tak, jak byl vytvořen po odstranění bednění. Monolitické jednovrstvé konstrukce jsou trvanlivější, odpadají tak nejenom omítkářské či klempířské práce, ale i někdy komplikované stavební detaily.

Pohledový beton je přiznaný i v interiéru, kde ho doplňuje bezespárá bílá podlahová stěrka a výrazné prosklené otvory s hliníkovými rámy. Záměrně tak vyniká syrovost betonu společně se skulpturální hmotou objektu. Výhledy na měnící se přírodu v průběhu ročních období kontrastují až se sterilním interiérem.

Celková užitná plocha jednoho z domů činí 215 m², obestavěný prostor 931 m³.

Autor: SYNC architecture tvoří tři architekti, David Marek, Jan a Jakub Klaškovi. Studio klade důraz na systematické vytváření, formulace a řazení metod v procesu tvorby návrhu. Má ambice se pohybovat v celé šíři architektonického spektra měřítek až po experimentální projekty.

Zdroj foto: SYNC architecture