Muzeum Sira Johna Soanea v Londýně hostí výstavu architektonických kreseb, které mají ohromný rozptyl – od čirých imaginací až po technické projekty. Od počítačových animací až po kresby uhlem. Vše je dovoleno, sjednocujícím prvkem je architektura a stavby. Výstava ukazuje, jak nádherný pestrý svět se rozprostírá právě na tomto poli architektonické kresby, která je často už vytlačena na úplný okraj těžce převládající digitální fotografií. Pojďme se podívat na tři nejzajímavější počiny a ve fotogalerii jich pak můžete najít víc.

Celkový vítěz a vítěz kategorie Hybridní kresba:


Dafni Filippa - „Fluid Strata – Krajina reagující na povodně“

Filippa projekt bere jako výchozí bod klimatickou nouzi a představuje si budoucí Londýn, ve kterém byla přemožena Temžská bariéra a bleskové povodně jsou běžným jevem. Navrhuje řešení, které zahrnuje injektáž hydromembrán hluboko pod zem, chránící infrastrukturu před povodněmi. Obraz začínal fotografií fyzického modelu, který byl poté digitálně zpracován. Jde o hybridní kresbu s různými technikami vykreslování.

Vítěz kategorie Digitální kresba:


Zachary Higson - Lockdown: Web(y) Flux Roaming Giant

Digitálně zpracované snímky ukazují neskutečně propracovaný pokoj s modely lomu na písek. Autor ale obrázky písečných průmyslových dun hledá povahu místa a klade otázky, jak by měl být realizován tradiční architektonický projekt z hlediska vztahů mezi studiem a místem.

Finalistka kategorie Digitální kresba:


Sabina Blasiotti – Nástin jaderné geografie

Obrysy jaderné geografie ilustrují jaderný odpad vznikající při vyřazení jaderné elektrárny z provozu, jako je vyhořelé palivo, I-grafit, kontaminované kovy, beton a půda. Materiály se na sebe hromadí a vytvářejí siluetu hory, sledující dvě hierarchie objemu a radioaktivity. Nárys dále popisuje řadu různých dekontaminačních technologií a potenciálních příležitostí pro recyklaci rozlišených pro každý materiál.


Zajímavá je i výstava v rámci digitální galerie. Můžete ji sami navštívit zde.