Již dva roky realizuje PSJ holding, a.s., I. etapu rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Více než sto let stará budova v historické části Manhattanu prochází zásadní rekonstrukcí. Investorem je Ministerstvo zahraničí České republiky, generálním dodavatelem PSJ holding, a.s. Plynulý průběh rozsáhlé rekonstrukce od samého počátku brzdí celá řada faktorů a problémů. "Za 13 let praxe na stavbách v zahraničí jsem se v New Yorku setkal s bezesporu nejkomplikovanější zakázkou. Lze říci, že snad nemine dne bez problémů. K nim v New Yorku dochází i tam, kde by je člověk na jiné běžné stavbě vůbec neočekával. Současnou největší komplikací je kvalita dokončovaných prací a to především sádrokartonářských konstrukcí," konstatuje vedoucí projektu za PSJ holding, a.s., Ing. Jaroslav Řičánek. Kapitolou pro sebe je i více než osm let stará a zpočátku nedopracovaná projektová dokumentace. V souladu se změnami v další koncepci a využití celé budovy je tato dokumentace postupně nahrazována velkým množstvím revidovaných výkresů a nových výkresů detailů. "Místní dodavatel, kterým je newyorská firma Vanguard Construction, má velké potíže se v revidované dokumentaci dobře orientovat," říká Ing. Řičánek. Přetrvávající problém bohužel představuje nemožnost zajistit vízové povolení pro české řemeslníky a PSJ holding tak v USA nemůže využívat kvalitní a osvědčené kapacity. Toto nebylo docíleno ani přes veškerou snahu pracovníků Ministerstva zahraničí ČR. "Nezbývá nám nic jiného než dokončit dílo a hlavně veškeré nedostatky s místním dodavatelem. V případě, že Vanguard nebude schopen odstranit veškeré vady ke spokojenosti zákazníka, budeme stát před složitými jednáními ohledně zádržného za neodstranění vad a penalizací a poté opět zůstaneme odkázáni na místní trh," podotkl vedoucí projektu. V jakém stavu se momentálně stavba nachází? "V současné době lze říci, že jsme téměř před dokončením komplikovaného průběhu I. etapy rekonstrukce. K dnešnímu dni je možné říci, že dílo je z 95% dokončeno. S tím bylo možno zahájit první inspekce technických zařízení budovy a investor byl vyzván k zahájení přejímacího řízení, které by mělo začít 25. března. Ukončení se předpokládá na konec dubna. Bohužel je již teď jasné, že předávací protokol bude obsahovat spoustu vad a nedodělků. Našim hlavním úkolem proto nyní je, aby na díle nebyly k uvedenému datu vady a nedodělky bránící užívání a aby byly předloženy veškeré podklady pro budoucí kolaudaci celé budovy. Ostatní vady nebránící užívání budou předmětem dalších složitých jednání s místním dodavatelem, kde bude docházet k vysvětlování jak má vypadat "americký standard" odvedený na stavbě a porovnávání s požadovaným a bezesporu kvalitnějším "evropským standardem" stavebních prací," popsal situaci na stavbě Jaroslav Řičánek. České národní budova se nachází v New Yorku na 73. východní ulici. Její stavba byla financována ze sbírek krajanských sdružení. Otevřena byla v roce 1895. Přibližně posledních třicet let před současnou rekonstrukcí nebyl objekt využíván a chátral. Po své rekonstrukci bude objekt sloužit krajanským spolkům a propagaci České republiky v New Yorku. Zdroj: PSJ holding, a.s.