Kotel na spalování biomateriálu je nejdůležitější částí ekologického a ekonomického systému vytápění chalupy, bytu či rodinného domu. Ještě před jeho nákupem musíme správně zvolit jeho parametry. Pokud to neumíme, obrátíme se na odborníky.

Kotel na biomasu musí být projektantem správně dimenzovánKaždý zdroj tepla - tedy i kotel na biomasu - by měl v otopné soustavě sloužit účelně a efektivně.

Podle tepelné ztráty

Ať již řešíme vytápění chalupy, rodinného domu nebo bytu, vždy je třeba vyjít z tzv. tepelné ztráty vytápěných místností. Její výši podle konstrukce zdiva, velikosti oken apod. vypočítá projektant vytápění, odborný energetický poradce nebo energetický auditor.

Podle výše tepelných ztrát všech místností se určí potřebný výkon centrálního zdroje (kotle) tak, aby i v době největších mrazů zajistil v interiéru tepelnou pohodu.

Hlavní, nebo doplňkový

Kotel na biomasu může být hlavním nebo i jediným zdrojem tepla v objektu. Může ale také plnit jen funkci zdroje, který doplňuje například elektrický či plynový kotel při velkých mrazech, nebo pro temperování v přechodném topném období.Hlavní i doplňkový zdroj je třeba do soustavy správně umístit a dimenzovat, aby nedocházelo ke ztrátám.

Pokud by měl zdroj sloužit jen jako záloha například při výpadku elektřiny, koupíme si pouze lokální topidlo - například krbová Interiérový kotel VERNER 13/10 je možné obsluhovat z vedlejší (provozní) místnostikamna bez teplovodního výměníku, spalující kusové dříví nebo dřevní brikety. Jinou možností je elektrocentrála nebo akumulátory nabízené například s malým fotovoltaickým panelem.

Komfort obsluhy

Komu nevadí štípání dřeva a jeho skladování, koupí si nejspíš klasický nebo zplynovací kotel na kusové dřevo - umístí jej do kotelny a komfort obsluhy ještě vylepší například připojením akumulační nádrže. Kdo chce mít vytápění spíše bezobslužné, měl by zvolit automatický kotel na pelety nebo výkonná krbová kamna na pelety se zásobníkem.

Pozor! Když je zdroj umístěn přímo v interiéru (krbová kamna, krbová vložka), měl by jeho maximální výkon odpovídat jen tepelné ztrátě dané místnosti. To je ale někdy obtížné zajistit, zvláště když máme dobře izolované obvodové stěny.

Tip: Zplynovací kotel na biomasuNový zplyňovací kotel Atmos na dřevní briketyDobrým tipem ke koupi může být například zplynovací kotel na dřevní biomasu Atmos DC 30 RS. V kotli lze spalovat i kusové dřevo, ale předepsaným palivem jsou dřevní brikety: při jejich spalování je účinnost kotle přes 90 %, průměr emisí oxidu uhličitého do 134 mg/m3 a výkon až 32 kW.

Tyto parametry jsou z velké části výsledkem originálního řešení spalovací komory: topeniště má otočný litinový rošt s přívodem sekundárního vzduchu. Díky tomu je spalování kvalitní již od zátopu, rychle je dosaženo požadovaného výkonu a topeniště je možné čistit i za provozu.

Provozní požadavky

V novostavbě nebo při rekonstrukci objektu musíme pamatovat na to, že každý zdroj tepla vyžaduje určitý prostor a splnění dalších provozních požadavků.

Kolem kotle musí být dostatečný prostor k čištění teplosměnných ploch, musíme zajistit dostatečné množství spalovacího vzduchu pro hoření paliva, místnost na uskladnění paliva by měla být pokud možno suchá a přístupná pro zavážení paliva.

Připomínáme:Pokud při rekonstrukci otopné soustavy měníme konstrukci obvodových stěn, vzhled stavby (například nový komín), nebo zvyšujeme statické zatížení původních stropů, je třeba zadat nový statický výpočet, případně požádat o stavební povolení. Informace získáme na příslušném stavebním úřadu.

Moderní kotle jsou propojeny na ekvitermní regulaciPerspektivní palivo

Z hlediska provozních nákladů je nejvýhodnější vytápění kusovým dřevem nebo briketami z biomasy. Pokud ale chceme využívat ekologické palivo z biomasy a současně zlepšit komfort obsluhy, jsou výhodnější pelety.

Cena pelet z biomasy je v porovnání s ostatními palivy poměrně příznivá: ročně zaplatíme méně než například za topení zemním plynem či elektřinou. Pelety rovněž splňují normou povolené emisní limity.

O dobré budoucnosti pelet svědčí jejich stále vyšší využívání ve vyspělých evropských zemích, v USA, Kanadě či Austrálii. Například v Horním Rakousku patří mezi nejrozšířenější pevná paliva.

Když rozhoduje cena

Nejlevnějším zdrojem tepla na biomasu jsou krbové vložky nebo krbová kamna na kusové dřevo bez teplovodního výměníku: podle výkonu zdroje od 4 do 8 kW stojí asi 5 až 15 tisíc Kč.

Za krbová kamna či krbové vložky na kusové dřevo s teplovodním výměníkem o celkovém výkonu 6 až 12 kW zaplatíme zhruba 15 až 30 tisíc Kč. Krbová kamna či krbové vložky na dřevní pelety o výkonu 6 až 12 kW stojí od asi 40 do 80 tisíc Kč.

Teplovodní kotel na kusové dřevo o výkonu 15 až 25 kW stojí mezi 30 a 40 tisíci Kč, za teplovodní kotel na dřevní pelety o výkonu 15 až 25 kW zaplatíme asi 65 až 120 tisíc Kč.

Dobré rady

  • Výběr zdroje tepla bychom měli svěřit odborníkovi: projektantovi, energetickému auditorovi nebo nezávislému energetickému poradci. Bezplatné energetické poradenství poskytuje například sdružení Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz).
  • Předpokladem úspor nákladů na vytápění je dostatečně tepelně izolovaný objekt. Obvodové konstrukce by měly splňovat požadované normy, zejména ČSN 73 0540.
  • Ke kotli na kusové dřevo je vhodné nainstalovat akumulační nádrž, která umožní optimální výkon a sníží spotřebu paliva.
  • Abychom zabránili neúměrnému a nedovolenému znečišťování ovzduší, je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců kotlů a používat jen předepsaná paliva.

-Antonín Šrámek- Foto: Archiv firem Atmos, Bodart&Gonay, Krby Turbofonte a Verner

Zdroj tohoto a dalších podobných článků pro zlaté české ruce: Fajn Život (číslo 1/09 je právě na stáncích, další číslo vychází 13. 1. 2009)