Než se pustíme do stavby – nejen domu, ale třeba také jen chaty či garáže, do přístavby nebo rekonstrukce bytu, a ještě i menších věcí, které mají se stavěním co do činění – ať už na ně potřebujeme stavební povolení, nebo ne, vyhraďme si čas na podrobné prozkoumání nabídek jednotlivých firem. Čas, který na samém počátku na tuto činnost věnujeme, si později ušetříme na stížnostech a reklamacích.

Pokud si hodláme na jakoukoliv činnost najmout pracovníky, je nutno se na to předem připravit. A nejen duševně, jak nás každý varuje a už předem lituje – snad každý má totiž nějakou tu zápornou zkušenost. Abychom tedy nešli ve stopách různých bratranců nebo sousedů, kteří nalítli řemeslníkům nebo někomu jinému, připravíme se zcela konkrétně. Když se postižených totiž vyptáme podrobně, často nepostupovali správně a obezřetně, spíše zbrkle. A pak se chytali za hlavu – nepromysleli včas smlouvu, dohodu, způsob platby, platili třeba dopředu, chovali se lehkomyslně a bezstarostně (protože „ten chlap vypadal poctivě“, nebo – a hůře – „byl to kamarád“!). Na to se leckdy doplatí, zejména když ten, s kým si práci domluvíme, není z nejpoctivějších..

Uděláme si proto čas a vybíráme pomalu, kontrolujeme všechno a raději víckrát, porovnáváme jednotlivé firmy a jejich nabídky, a to ze všech možných úhlů. Cena je jen jednou položkou, kterou bychom měli srovnávat, i když nakonec ta nejdůležitější.

Právě v podezřele nízké ceně může být skrytý budoucí problém. Pokud jsme třeba našli dejme tomu čtyři firmy, z nichž tři mají velmi obdobnou cenovou nabídku a čtvrtá o mnoho nižší, nedáme jí bez rozmyslu ihned zakázku, ale opravdu podrobně se vyptáme, co je důvodem nízké ceny. Důvod může být nevinný a ihned vysvětlitelný, nebo nám vlastně nic nevysvětlí (a za tím se leckdy může skrývat ošizená práce nebo nekvalitní materiál) a budou opakovat, že mají výborné ceny, nejnižší na trhu a podobně. Dobrá, mají, ale proč vlastně, jak to s o tolik nižšími cenami zvládají proti konkurenci, se kterou mají podobné podmínky? Až nám to vysvětlí, můžeme si teprve plácnout.

Nebojíme se tedy vybírat firmu co nejpečlivěji, porovnávat nabídky jednotlivých stavebních společností ze všech stran a ještě je konzultovat – nejlépe samozřejmě s nezávislým odborníkem. Nejlepším doporučením jsou dobré reference od někoho známého a důvěryhodného.

-ag-Foto: Archiv In