Podle ČSN se za obecnou nezámrznou hloubku považuje hloubka 60 cm pod povrchem, ve které nepromrzne zemina ani v nejchladnějším období roku. Nezámrzná hloubka pro uložení vodovodního potrubí se pohybuje od 1,2 m do 1,5 m dle složení zeminy.