Kdo musí tuto daň zaplatit? Všichni ti, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2015. Ti, kteří nemovitost získali později, například letos v únoru, budou daň platit až příští rok.

Kolik budete platit, závisí na konkrétní obci. Základ daně se sice počítá podle druhu stavby, typu pozemku a jeho umístění. To, co se mění, je místní koeficient, který si určuje obec sama vlastní vyhláškou. Pohybuje se v rozmezí 1 až 5. Tu nejvyšší hodnotu má například Praha. Většina poplatníků letos na dani zaplatí stejnou sumu jako loni. „Koeficient si navýšil pouze Jablonec nad Nisou, z 1,6 platných pro rok 2014 na současných 2,5,“ prozradila daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.cz Blanka Štarmanová.

Co když složenka nepřišla?

Pokud má vlastník nemovitosti útržek z loňské složenky, stačí, když daň zaplatí ve stejné výši a na stejný účet jako před rokem. Pokud si však není jistý, může s dotazem kontaktovat krajský finanční úřad, na jehož území se nemovitost nachází. Při osobní návštěvě lze vyměřenou částku zaplatit přímo v pokladně. Právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, obdrží namísto složenky informace o daňové povinnosti do této schránky.

„Novopečený majitel, který získal nemovitost v minulém roce a jemuž nepřišla složenka o platbě daně, možná zapomněl na konci ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V takovém případě je nutné jej co nejdříve podat a počítat se sankcemi. Pokuta činí 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Pokuty do 200 korun finanční úřady nevyměřují, takže pokud stihne daňové přiznání podat do 1. 6. 2015 a daň není vyšší než cca 3000 korun, žádná pokuta mu nehrozí,“ ujistila daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Jaké jsou možnosti platby daně?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště anebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu. Daň vyšší než 5000 korun lze rozdělit do dvou stejných splátek – první s datem splatnosti do 31. května, druhou do 30. listopadu.

Jaké sankce následují při opožděné platbě daně?

Částka by měla být na účet připsána nejpozději 1. června, platbu převodem nebo složenkou je tedy třeba zadat nejpozději poslední květnový den. „Do 8. června, tedy dalších pět pracovních dní, ovšem správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok,“ upozornila Blanka Štarmanová.

Kdo je od daně osvobozen?

Osvobození je poměrně rozsáhlé – dani nepodléhají obecní a státní nemovitosti, diplomatické služby, církevní nemovitosti, pozemky pod komunikacemi, nemovitosti ve vlastnictví neziskových organizací, nemovitosti sloužící veřejně prospěšným účelům jako školy, galerie a podobně. Zdanění se týká především soukromých nemovitostí. Výjimkou jsou majitelé domů, kteří změnili způsob vytápění a přešli z tuhých paliv na alternativní metody vytápění. Daňové osvobození pro ně platí po dobu pěti let od změny.