Nezapomínejme na fakt, že dle novely zákona o daních z příjmů je umožněno občanům odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření. Aby poplatník mohl uplatnit u svého zaměstnavatele nárok na odpočet úroků ze základu daně z příjmu nebo ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, musí být však takzvaně účastníkem smlouvy o úvěru. Za takové účastníky smlouvy jsou považovány všechny osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, ale zároveň i osoby, které ve smlouvě uvedeny nejsou, před vyčerpáním úvěru však převzaly závazek z úvěru. Další podmínkou je to, že nemovitost financovaná prostřednictvím poskytnutého úvěru musí být využívána skutečně a pouze k bydlení. Poplatník musí tedy nemovitost užívat k trvalému bydlení svému nebo svým blízkým příbuzným (manžel, potomci, rodiče atd.). Nárok na odpočet má pouze osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, k níž se úvěr vztahuje. Například osoby, na něž byla při koupi družstevního bytu převedena pouze členská práva, pak na tento odpočet nárok nemají. Zákonem stanovený horní limit odpočtu úroků činí 300000 Kč ročně, pokud je odpočet uplatňován měsíčně, pak 25000 Kč. Dále mají účastníci smlouvy možnost rozhodnout, zda bude odpočet uplatňovat pouze jeden z nich, nebo si částku rozdělí. A samozřejmě i zde platí to, čím je plat vyšší tím vyšší částku lze odečíst. Hlavně však nezapomínejme, že úvěr ze stavebního spoření, ať již překlenovací či řádný, podléhá - je určen jen na bytové potřeby. Takovéto účelové omezení vyplívá ze zákona č. 96/1993 Sb. v platném znění.