Všichni platí daň z nemovitosti ve stejné výši jako loni, s výjimkou dvou skupin: za prvé těch, u kterých došlo u vlastnictví nemovitosti k nějakým změnám (a tedy letos do konce ledna podávali Přiznání k dani z nemovitosti). Za druhé těch lidí, v jejichž obci se změnil koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Tam, kde změna ve výši daně nastala, zaslal finanční úřad informaci o její nové výši v platebním výměru nebo ve svých úřadovnách zpřístupnil od dubna tzv. hromadný předpisný seznam. Mimo tyto dvě skupiny samozřejmě stojí noví majitelé, kteří nemovitosti koupili nebo postavili loni, a tedy platí daň z ní poprvé.

Neztratila se složenka?

Finanční úřady začaly rozesílat složenky v polovině dubna a poslední měly doputovat ke svým adresátům nejpozději kolem 15. května. Známe ale, jak to je: složenku jsme třeba mohli v denním shonu někam založit a na platbu tudíž pozapomenout. Anebo se mohlo stát, že třeba složenka nedošla vůbec – třeba proto, že jsme nedávno změnili doručovací adresu a svému finančnímu úřadu jsme to zapomněli oznámit (stejně jako poštu požádat o přeposílání) a podobně. Důležité je tedy v tento předposlední den všechno zkontrolovat. Daň má být totiž uhrazena tak, aby byla 31. května připsána už na účet finančního úřadu. Takže na bankovní převod může být dnes pozdě, pokud nebudeme finance převádět ze stejné banky. Pokud ne, převedení peněz se nemusí do zítřka stihnout.

Aby se platba stihla

Pokud složenku opravdu nemáme, neprodleně telefonicky kontaktujeme správce této své daně a vyžádáme si od něj aktuální čísla: výši daně, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zaplatit pak můžete ještě nejdéle zítra na poště nebo v pokladně příslušného finančního úřadu (zjistíme si ale předem zavírací hodinu). U pozdě uhrazené daně začnou nabíhat úroky z prodlení, a to od čtvrtého dne po posledním dni splatnosti.

A co je důležité: daň musíme zaplatit k poslednímu květnovému dni celou najednou, pokud její výše nepřesahuje částku 5000,- Kč. Pokud je vyšší, je nutné k 31.5. uhradit její první splátku. A když se rozhodneme zaplatit daň vyšší než 5000,-Kč celou najednou, nijak si nepomůžeme. Pozor - nelze to časově odložit, ale musíme tak učinit také nejpozději do konce května – a tedy do zítřka.